05/03/12

05/03/12 Cuireann 39 Saothar Ealaíne go Mór le Bailiúchán Buan Áiléar Crawford -Deenihan

D'oscail Jimmy Deenihan TD, Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, go hoifigiúil inniu (Dé Luain 5ú Márta, 2012) Taispeántas de Bhailiúchán Ealaíne AIB inÁiléar Crawford, Plás Emmet, Corcaigh .

Mar thoradh ar go leor teagmhála idir an Aire Deenihan, oifigigh a Roinne agus AIB, chuir an tAire fáilte an tseachtain seo caite roimh fhógra AIB dul i gcomhpháirtíocht leis an Stát maidir lena bhailiúchán ealaíne chorparáidigh.

Rinne an tAire Deenihan cinneadh Áiléar Crawford a ainmniú chun an bronntanas de 39 saothar tábhachtach ó bhailiúchán suntasach ealaíne AIB a chur ar taispeáint. "Ó tharla de bharr na ndeacrachtaí eacnamaíocha go bhfuil na buiséid chun saothair a cheannach gearrtha siar, is iontach go deo an t-ábhar spreagtha é seo don taispeántas buan atá ar taispeáint anseo in Áiléar Crawford," a dúirt an tAire.

Tá úinéireacht dhlíthiúil na 39 saothar den scoth seo anois aistrithe go dtí an Stát. Chomh maith leis sin, beifear ag cur 991 saothar breise ar fáil tríd Áiléar Crawford le cur ar taispeáint i ndánlanna atá maoinithe go poiblí.

"Go deimhin, is fiú a nótáil gur léargas iad na 39 saothar atá ar taispeáint anseo ar maidin ar an gcuid is fearr de bhailiúchán corparáideach AIB.  Táim cinnte freisin go méadóidh líon na gcuairteoirí ar Áiléar Crawford go mór fad is a bheidh na saothair nua seo ar taispeáint ó tharla go bhfuil an oiread sin spéise cothaithe acu cheana féin. Is é Áiléar Crawford an t-aon Institiúid Chultúrtha Náisiúnta taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath agus, mar sin, cinntíonn an bailiúchán seo, i dteannta Mhór-Bhailiúchán an Deiscirt, go bhfuil bailiúchán na dánlainne seo oiriúnach do dhánlann a bhfuil stádas náisiúnta aici."    

 Dúirt stiúrthóir na dánlainne, Peter Murray, gur céim shuntasach an bronntanas seo i bhforbairt Áiléar Crawford mar Institiúid Chultúrtha Náisiúnta agus mar cheann de na hiarsmalanna ealaíne Éireannach is fearr dá bhfuil ann. “Is ó dheireadh an naoú haois déag nó ón fichiú haois atá na saothair ar fad atá bronnta. I measc na 39 saothar tá péintéireachtaí le Jack B. Yeats, lena n-áirítear a shárshaothar The Race on Hy Brazil. Tá péintéireachtaí ann freisin le Paul Henry, Gerard Dillon, William Leech, John Luke, Maurice MacGonigal, Walter Osborne, Sean Keating, Mainie Jellett, Patrick Collins and William Crozier. "Líonann an bronntanas seo bearnaí suntasacha i mbailiúchán buan na dánlainne, go háirithe i ndáil leis an sárealaíontóir William Scott agus an saothar Red Rocks at Pont Aven le Roderic O'Conor, péintéireacht iontach iar-impriseanaíoch."

 Chuir cathaoirleach an Crawford, John R. Bowen, a chomhghairdeas in iúl freisin, “Cheannaigh ceann de na hinstitiúidí airgeadais is mó in Éirinn na saothair seo agus, ón tús, bhí níos mó ná gnó an airgeadais agus na hinfheistíochta i gceist, ba radharc agus fís de shaol agus de chultúr na hÉireann a bhí mar ionsparáid do Bhailiúchán Ealaíne AIB. Is mór an phribhléid d'Áiléar Crawford go bhfuiltear ag cur cúram an bhronntanais iontach seo air."

 Is cuid intreach de nádúr an duine an ealaín agus “is í an uair is mó a bhfuil cumhacht aici ná nuair atá tír ar fad in ann teacht uirthi, í a thuiscint agus ionsparáid a bhaint as a háilleacht agus a brí,” a dúirt an tAire Deenihan. Tá súil aige go mbeidh an taispeántas seo ar an gcéad cheann de mhórán taispeántas a thabharfaidh an oidhreacht amharcealaíne iontach seo chomh fada le pobal na tíre.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service