07/08/12

07/08/2012 €180,260 ceadaithe chun Oibreacha Caipitil a dhéanamh ar Oileáin Éagsúla

Tá curtha in iúl ag an Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich TD, inniu go bhfuil deontais de luach €180,260 ina n-iomláine ceadaithe aige chun oibreacha feabhsúcháin a chur i gcrích ar oileáin éagsúla agus ar shaoráidí a fhreastalaíonn ar oileáin, idir seo agus deireadh na bliana 2012.  Is do Chomhairlí Contae Dhún na nGall, na Gaillimhe agus Chorcaí atá na deontais ceadaithe mar seo a leanas:

Comhairle Contae Dhún na nGall €81,375
Comhairle Contae na Gaillimhe €35,240
Comhairle Contae Chorcaí €63,645

Dúirt an tAire Stáit Mac Fhionnlaoich go raibh sé sásta go raibh ar a chumas fógra mar seo a dhéanamh.  “Léiríonn fógra an lae inniu go bhfuil mo Roinnse tiomanta do leanúint ar aghaidh le feabhsú saoráidí do phobail ár n-oileán nuair atá na hacmhainní ar fáil,” a dúirt an tAire Stáit.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service