07/08/12

07/08/2012 Seolann an tAire Deenihan Suíomh Gréasáin an Bhiúró Staire Míleata

Seolfaidh Jimmy Deenihan T.D., Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, suíomh gréasáin an Bhiúró Staire Míleata www.bureauofmilitaryhistory.ie amárach (Dé Máirt, 7 Lúnasa 2012) ag Dún Chathail Bhrugha i mBaile Átha Cliath. Cuimsíonn an tionscadal seo, a rinne Cartlann Mhíleata Óglaigh na hÉireann i gcomhar leis an gCartlann Náisiúnta (An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta), digitiú ar os cionn 35,000 leathanach, 42 tacar grianghraf agus 13 taifead cainte ó bhunfhoinsí a chlúdaíonn an tréimhse réabhlóideach in Éirinn ó 1913 go 1921.

Dúirt an tAire Deenihan:

"Tá ár gCartlanna riachtanach do chaomhnú bunfhoinsí ionas go mbeidh na glúine atá amach romhainn ábalta staidéar a dhéanamh orthu. Is bailchríoch an seoladh seo ar na blianta oibre atá curtha isteach ag Óglaigh na hÉireann agus ag an gCartlann Náisiúnta. Clúdaíonn na taifid atá sa bhailiúchán seo beagnach tréimhse iomlán na nDeich mBliana de Chuimhneacháin, ag cur ábhar bunfhoinseach ar fáil don tréimhse réabhhlóideach in Éirinn ó 1913 go 1921.

"Cuirfidh suíomh gréasáin an Bhiúró Staire Míleata go mór le spriocanna na nDeich mBliana de Chuimhneacháin trí thaighde scoláireachta agus bunúsach a spreagadh ar imeachtaí móra tábhachtacha na tréimhse sin dár stair go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta araon.  Le maoiniú agus le forbairt an tionscadail seo, tá an Stát ag tabhairt ómóis d'íobairtí an ama atá caite agus ag ceiliúradh éachtaí dheich mbliana na réabhlóide.

"Ba é an cúram oifigiúil a tugadh don Bhiúró Míleata ná 'ábhar a chur le chéile agus a chomhordú chun bunchloch a leagan do bhailiúchán ar stair na gluaiseachta i dtreo an neamhspleáchais ó bhunú Óglaigh na hÉireann ar an 25ú Samhain1913 go dtí an 11ú Iúil 1921’. Tuigfidh gach duine a fheicfidh na bailiúcháin seo ar líne go bhfuil an sprioc sin bainte amach go maith acu.

"Agus úsáid an idirlín sa bhaile ag dul i méid i gcónaí mar uirlis taighde, cuirfidh an tionscadal seo na taifid seo ar fáil do lucht féachana úrnua, agus cuirfidh sé go mór leis an tuiscint agus an ómós a bheidh ag daoine ar na híobairtí a rinneadh le linn bhlianta tosaigh sin an Stáit," a dúirt an tAire Deenihan.

 

Nótaí don Eagarthóír:

Eolas faoin mBiúró Staire Míleata, 1913-1921.

Is bailiúchán é Bailiúchán an Bhiúró Staire Míleata, 1913-1921 (BMH) de 1,773 ráiteas ó fhinnéithe; 334 tacar de cháipéisí comhaimseartha; 42 tacar de ghrianghraif agus 13 taifead cainte a bhailigh an Stát idir 1947 agus 1957, ar mhaithe le hábhar bunfhoinseach a bhailiú don tréimhse réabhlóideach in Éirinn ó 1913 go 1921.

I dteannta an mhórbhailiúcháin eile sa Chartlann Mhíleata a chlúdaíonn an tréimhse réabhlóideach ó 1913, Bailiúchán Phinsin na Seirbhíse Míleata, tá an Biúró ar cheann de na bunfhoinsí eolais is tábhachtaí ar domhan ar an tréimhse sin.

Coinníodh an Biúró i Roinn an Taoisigh ar feadh thart ar dhaichead is a cúig bliain tar éis gur bailíodh an ráiteas deireanach. In 2001, beartaíodh an Biúró a aistriú chuig an gCartlann Mhíleata agus é a ullmhú chun é a chur ar fáil don phobal. D'ullmhaigh foireann cartlannaithe agus foireann tacaíochta, faoi stiúir an Cheannfoirt Victor Laing (iar-Oifigeach a bhí i gceannas ar an gCartlann Mhíleata), an bailiúchán chun é a sheoladh i mí an Mhárta 2003. Ó tharla gur ullmhaigh an Biúró tacar cóipeáilte de na ráitis an chéad lá riamh, aistríodh an tacar sin chuig an gCartlann Náisiúnta ionas go mbeadh deis níos fearr ag an bpobal teacht orthu.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service