09/05/11

09/05/2011 Is maith an cumasc iad Músaem Bhád Aeir Fhainge, Féile an Chaife Ghaelaigh agus an Taispeántas Holagrafach 3D

Thug an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Séamus Ó Duibhneacháin T.D., cuairt inniu (Dé Luain 9ú Bealtaine, 2011) ar Mhúsaem Bhád Aeir Fhainge i Luimneach mar ar oscail sé i dtosach Taispeántas nua Scáil Pepper agus mar ar sheol sé ansin clár Fhéile an Chaife Ghaelaigh a bheidh ar siúl ar dheireadh seachtaine Saoire Bainc an Mheithimh.

Taispeántas nua holagrafach 3D ar bhunús an Chaife Ghaelaigh is ea Taispeántas Scáil Pepper. Tá an taispeántas nuálach seo ar cheann de 25 tionscadal rathúla a cistíodh faoi Scéim Deontais Theicneolaíocht an Chultúir de chuid na Roinne - tionscnamh a raibh d’aidhm leis leas a bhaint as cineálacha éagsúla de na modhanna teicneolaíochta, faisnéise agus cumarsáide atá ag teacht chun cinn agus atá ann chun na healaíona, an cultúr agus na hearnálacha cruthaitheacha Éireannacha a chur chun cinn i ngach cineál gné díobh.

Dúirt an tAire Ó Duibhneacháin agus é ag labhairt ag an seoladh “sáraíonn an taispeántas seo aidhmeanna an tionscnaimh agus léiríonn sé roinnt de na deiseanna iomadúla ina bhféadfaí an chuid is fearr den chultúr, den stair agus den oidhreacht Ghaelach a thaispeáint ar bhealaí spéisiúla nua agus nuálach. Mar is eol daoibh, tá cúlra bhunús an Chaife Ghaelaigh fite fuaite le stair na heitlíochta a bhfuil saibhreas a hoidhreachta caomhnaithe anseo i Músaem Bhád Aeir Fhainge.”

Baintear leas as an teicneolaíocht is nuaí chun an scéal seo a ríomh agus tá ‘Scáileanna Pepper’ le feiceáil sa scannán ach freisin tá an chosúlacht orthu go bhfuil siad ag dul thart i ndáiríre sa timpeallacht.

Mhol an tAire Ó Duibhneacháin freisin sárchaighdeán an taispeántais agus a mhéid aire a tugadh do mhionphointí rud a fhágann go bhfuil an t-ábhar cruinn beacht. “Go sonrach, na daoine a bhí i láthair agus a raibh lámh mhór acu in imeachtaí na hoíche móire úd i nGeimhreadh na bliana 1943 nuair a meascadh an chéad Chaife Gaelach. Fiú amháin na lipéid atá ar na buidéil fuisce atá ar taispeáint rinneadh go speisialta iad i gcuimhne na ré sin” arsa an tAire leis.

Beidh Féile Chaife Gaelach Fhainge, mar aon leis an taispeántas nua, ar siúl ón 3ú go dtí an 5ú Meitheamh. Cuirfear fáilte ar ais roimh an bhféile ar fhéilire sóisialta an lár-Iarthair, beidh raon leathan imeachtaí ann do chuairteoirí le taitneamh a bhaint astu – paráid flótaí, tinte ealaíne, ceol, céilí faoin aer, aonach bia, taispeántas eitlíochta agus seónna puipéad agus draíochta. Ina fhocal scoir dúirt an tAire Ó Duibhneacháin “léiríonn sé go soiléir an spiorad iontach atá i measc an phobail agus atá á chothú sa limistéar seo agus is fiú a lua go mbeidh saorchead isteach chuig imeachtaí uile na féile agus dá bhrí sin féadfaidh óg is aosta taitneamh a bhaint as spraoi is scléip an deireadh seachtaine.”

Críoch.

Más mian leat coinne chun agallaimh a shocrú leis an Aire Ó Duibhneacháin glaoigh ar Therese O’Connor, 01 6313807/0872908193

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service