09/05/14

09/05/2014 : Próiseas comhairliúcháin maidir le roghnú na mBailte Seirbhíse Gaeltachta seolta ag an Aire Stáit Mac Fhionnlaoich

9 Bealtaine, 2014—D'fhógair an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich, T.D., inniu go bhfuil moltaí á lorg ag a Roinn maidir leis na bailte is oiriúnaí a roghnú le bheith aitheanta faoi Acht na Gaeltachta 2012 mar Bhailte Seirbhíse Gaeltachta.

Faoin Acht, tugtar Bailte Seirbhíse Gaeltachta ar na bailte sin atá suite i Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta, nó taobh leo, a bhfuil daonra de 1,000 duine ar a laghad iontu de réir an daonáirimh is deireanaí agus a bhfuil ról suntasach acu maidir le seirbhísí a sholáthar do na limistéir sin. Ina theannta sin, caithfidh eagraíocht atá bunaithe sa bhaile a bheith roghnaithe chun plean teanga a ullmhú agus a fheidhmiú i gcomhréir leis na critéir pleanála teanga atá forordaithe faoi Acht na Gaeltachta 2012.

Dúirt an tAire Stáit: “Nuair a chuirtear san áireamh an tionchar cultúrtha agus geilleagrach a imríonn an Ghaeltacht ar na bailte a dhéanann freastal uirthi agus an tionchar suntasach a bhíonn ag na bailte sin ar an Ghaeltacht féin, is fiú go mór féachaint conas is féidir an tionchar seo a chothú trí aitheantas reachtúil a thabhairt do bhailte mar Bhailte Seirbhíse Gaeltachta. Tabharfar an deis faoin phróiseas comhairliúcháin atá á sheoladh agam inniu do pháirtithe leasmhara agus don phobal araon chun moltaí a dhéanamh faoi na bailte a fheictear dóibh gur chóir a roghnú mar Bhailte Seirbhíse Gaeltachta.”

Tar éis na moltaí uile a bhreithniú, déanfaidh an tAire Stáit cinneadh maidir le roghnú na mbailte atá le bheith mar Bhailte Seirbhíse Gaeltachta ach pleananna teanga a bheith aontaithe leis na pobail sna bailte i gcomhréir leis na critéir pleanála teanga atá forordaithe faoi Acht na Gaeltachta 2012. Is é Údarás na Gaeltachta nó Foras na Gaeilge a bheidh freagrach as eagraíochtaí a roghnú chun pleananna teanga a ullmhú agus a fheidhmiú sna Bailte Seirbhíse Gaeltachta, ag brath ar cibé acu an bhfuil an baile suite laistigh de Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta nó lasmuigh de. Beidh tréimhse suas le dhá bhliain ag na heagraíochtaí a roghnaítear chun plean teanga a ullmhú agus 7 mbliana chun an plean aontaithe a chur i bhfeidhm.

Tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas comhairliúcháin ar fáil ag

https://www.chg.gov.ie/ie/Straiteis20BliaindonGhaeilge2010-2030/AnProiseasPleanalaTeanga/

Is é an spriocdháta chun moltaí a chur faoi bhráid na Roinne ná 20 Meitheamh 2014.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service