09/05/14

09/05/2014 Iarrann an tAire Deenihan ar Eagraíochtaí Spóirt páirt a ghlacadh i nóiméad ciúnais i gcuimhne orthu siúd ar fad a d

Inniu (09ú Bealtaine 2014), d'iarr Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Cathaoirleach Choiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir, ar eagraíochtaí náisiúnta spóirt nóiméad ciúnais a choimeád ag imeachtaí poiblí ar fud na tíre ar an Domhnach, 11ú Bealtaine 2014.   Beidh an comhartha ómóis seo ag tarlú i gcuimhne orthu siúd ar fad a d'éag agus a d'fhulaing le linn an Ghorta Mhóir.

Dúirt an tAire Deenihan:

“Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil leis na heagraíochtaí spóirt ar fad a bhfuil sé beartaithe acu nóimeád ciúnais a choimeád ar an Domhnach, 11 Bealtaine.   Tarlóidh sé sin ag an am céanna a mbeidh Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir ag tarlú i dTeach Pháirc Bhéal na mBuillí, Co. Ros Comáin.    Is comhartha tochtmhar ómóis a bhíonn sa nóiméad ciúnais i gcónaí ar son na ndaoine ar fad a d'éag le linn Ghorta Mór na hÉireann agus is comhartha é freisin go bhfuilimid ag cuimhneamh orthu siúd ar fad ar fud an domhain atá ag fulaingt de bharr ocras sa lá atá inniu ann.  Tá tiomantas láidir ag Éire do chabhair dhaonnúil a chur ar fáil do thíortha a bhfuil géarchéim ocrais iontu agus treisíonn sé sin ár dtuiscint agus ár mbá le cásanna reatha ar fud an domhain. Tá Éire fite fuaite go stairiúil le spórt agus tá ár gcultúr báite i spiorad na meithle.  Mar sin, creidim go léiríonn an nóiméad ciúnais a choimeádann eagraíochtaí spóirt an meas agus an tuiscint atá againn ar an gcruatan a d'fhulaing daoine agus atá daoine fós ag fulaingt ar fud an domhain."

Beidh Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2014 ar siúl i mBéal na mBuillí, Co. Ros Comáin, ar an 11ú Bealtaine 2014 agus is é an Taoiseach, Éanna Ó Coinnigh T.D., a bheidh i gceannas ar an ionadaíocht oifigiúil.  Beidh Cuimhneachán Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir ar siúl i New Orleans idir an 7-9ú Samhain 2014 agus beidh an tAire Deenihan i gceannas ar an ionadaíocht oifigiúil.

Cuireadh tús le clár iomlán deich lá d'imeachtaí roimh Chuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir i mBéal an mBuillí ar an Aoine, an 2ú Bealtaine 2014.  Áiríonn sé seo sraith léachtaí, siúlóidí, turais, aithrisí, drámaíocht, filíocht, ceol, taispeántais agus searmanais áitiúla chuimhneacháin.  Beidh cead isteach saor in aisce ag na himeachtaí agus beidh Músaem Ghorta Mór na hÉireann i dTeach Pháirc Bhéal na mBuillí oscailte ar feadh na seachtaine agus beidh taispeántas ann de cháipéisí neamhchoitianta ó aimsir an ghorta.

Reáchtálfar searmanais fhleasc-leagain inniu ar fud an chontae ag suíomhanna gorta agus beidh tórramh traidisiúnta ar bun freisin.

Tá tuilleadh eolais faoin gclár imeachtaí áitiúil agus faoi Chuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2014 ar fáil ar na suíomhanna gréasáin seo a leanas:

https://www.chg.gov.ie/about/special-initiatives/commemorations/national-famine-commemoration/

www.strokestownpark.ie

http://www.roscommoncoco.ie/en/

http://roscommon.ie/

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service