09/10/12

€5,187 ceadaithe do Choláiste na nOileán, Co na Gaillimhe

D’fhógair an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., inniu go  bhfuil deontas €5,187 ceadaithe aige do Choláiste na nOileán, Contae na Gaillimhe, chun trealamh báid a cheannach.

Dúirt an tAire Stáit agus é ag fógairt an deontais go raibh áthas air a bheith in ann a leithéid de dheontas a chur ar fáil le cuidiú leis an gColáiste.
Dúirt an tAire go bhfuil na Coláistí Gaeilge thar a bheith tábhachtach don Ghaeltacht agus mhol sé go háirithe ról na dteaghlach (na “mná tí”) a thugann aire do na scoláirí fad atá siad sa Ghaeltacht.  Dúirt sé go raibh áthas air a bheith in ann cuidiú le Coláiste na nOileán sa chás seo.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service