10/08/11

10/08/2011 Iarrann an tAire Ó Duibhneacháin ar gach eagraíocht spóirt nóiméad ciúnais a bheith acu ar an Satharn, 10 Meán Fómhair 2011, i gcuimhne orthu siúd ar fad a d’éag agus a d’fhulaing le linn an Ghorta Mhóir

Inniu (10/08/11), thug an tUasal Séamus Ó Duibhneacháin T.D., Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, cuireadh d’eagraíochtaí spóirt nóiméad ciúnais a choinneáil ag gach imeacht spóirt agus poiblí a bheidh ar siúl ar an Satharn, 10 Meán Fómhair, i gcuimhne orthu siúd ar fad a d’fhulaing le linn an Ghorta Mór.

Dúirt an tAire: ‘Anois, níos mó ná riamh, ní mór dúinn smaoineamh orthu siúd ar fad a d’fhulaing le linn an ghorta – na daoine go léir a fuair bás le linn an Ghorta Mhóir, a chaill a ngaolta, nó arbh éigean dóibh a dtithe nó a n-áit dúchais a thréigean lena linn.

Tuigeann muintir na hÉireann go maith an lorg atá fágtha ag an nGorta Mór agus tá an cuimhneachán seo tráthúil ach go háirithe i bhfianaise a bhfuil ag tarlú i láthair na huaire sa tSomáil agus ar fud Oirthear na hAfraice. Léiríonn an €7.7 milliún fóirithinte atá tugtha ag Rialtas na hÉireann go dtí seo trí Chúnamh Éireann, an ranníocaíocht is mó d’aon éigeandáil ar leith ón Rialtas sa bhliain 2011, gur mór is cás linn mar náisiún ár soláthar bia a choinneáil slán agus go bhfuil tiomantas láidir againn do chabhair dhaonnúil agus d’fhaoiseamh daonnúil a chur ar fáil.’

Lean sé air ag rá: ‘Áitím ar gach eagraíocht spóirt nóiméad ciúnais a choinneáil ag gach imeacht ar an 10 Meán Fómhair, dáta Chuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir i mbliana. Tionólfar cuimhneachán na bliana seo i gCluain Eois, Co. Mhuineacháin, agus tá an tUachtarán Máire Mhic Ghiolla Íosa tar éis glacadh le cuireadh bheith ina ceann feadhna ar an ionadaíocht oifigiúil ag an searmanas cuimhneacháin.’

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service