10/10/12

10/10/2012 €21,563 ceadaithe ag an Aire Stáit Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., do Chomhchoiste Ghaeltacht Uíbh Rathaigh chun leathnú a chur ar an oifig atá acu i gCeann Eich

D’fhógair an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., inniu 10 Deireadh Fómhair 2012, go bhfuil deontas €21,563 ceadaithe aige do Chomhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh chun cur ar a gcumas an oifig atá acu i gCeann Eich a leantú, chun seomra áise agus traenála, mar aon le spás stórála, a chur ar fáil.

Ag fógairt an deontais seo, dúirt an tAire Stáit Mac Fhionnlaoich go bhfuil an-áthas air an deontas a chur ar fáil don Chomhchoiste agus go bhfuil sé cinnte go mbainfidh pobail an cheantair leas as an infheistíocht shuntasach Stáit atá á déanamh sa chás seo. “Is ceantar é seo a bhí dílis i gcónaí do chúrsaí pobail agus don Ghaeilge go ginearálta agus tá géargá leis an oifig bhreise seo.”

De thoradh an deontais seo, dúirt sé go mbeidh ar chumas an Chomhchoiste, i gcomhar le pobal Uíbh Ráthaigh, a bheith lárnach iad féin i dtreisiú na Gaeilge mar theanga pobail – rud a thagann leis an bpróiseas pleanála teanga a bhfuil dúshraith reachtúil anois aige faoi Acht na Gaeltachta. Dúirt an tAire Stáit go raibh se fíorthábhachtach go mbeadh tacaíocht den chineál seo ar fáil faoin Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge le go mbeidh pobal na Gaeltachta in ann tabhairt faoi na dúshláin a bhaineann le próiseas pleanála teanga a chur chun cinn.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service