10/10/12

10/10/2012 Seolann Deenihan Clár Taispeántas 2013 don Ghailearaí Eolaíochta

Seolfaidh Jimmy Deenihan TD, Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Clár Taispeántas 2013 inniu (Dé Céadaoin, 10 Deireadh Fómhair 2012) i nGailearaí Eolaíochta Choláiste na Tríonóide, Sráid an Phiarsaigh, Baile Átha Cliath 2.

Tá béim ar leith ag an nGailearaí Eolaíochta ar spéis dhaoine óga idir 15 agus 25 bliain d’aois a mhúscailt san eolaíocht agus sa nuálaíocht.  Ag labhairt dó roimh an seoladh, dúirt an tAire Deenihan “Tá áthas orm an deis a bheith agam arís cuairt a thabhairt ar an nGailearaí Eolaíochta.  Tá an clár imeachtaí atá mé ag seoladh don bhliain atá amach romhainn tar éis mo chuid spéise a mhúscailt.  Tá áthas orm a fheiceáil freisin go bhfuil líon na gcuairteoirí ar an nGailearaí ag sárú na spriocanna i gcónaí agus is léir dom anois an fáth go bhfuil spéis shuntasach idirnáisiúnta i samhail an Ghailearaí Eolaíochta a thabhairt chuig cathracha eile chun cultúr nuálaíochta a spreagadh ansin.”

Ag labhairt dó ag an bhfógra, dúirt Stiúrthóir Bunaidh an Ghailearaí Eolaíochta, Michael John Gorman, “In 2012, chuir an Gailearaí Eolaíochta fáilte roimh a 1,000,000ú cuairteoir agus gan é ar an bhfód ach le ceithre bliana.  In 2013, táimid ag tabhairt cuireadh dár gcuairteoirí bheith ag súil leis an uile iontas, trí chlár spreagúil de thaispeántais agus d’imeachtaí fadradharcacha.  Ó orgánaigh nua a chruthú trí bhitheolaíocht shintéiseach go heolaíocht an riosca, tabharfaidh ár dtaispeántas an ealaín agus an eolaíocht le chéile chun smaointeoireacht nua a spreagadh mórthimpeall ar réimsí imeallachríocha na heolaíochta agus na teicneolaíochta agus cuideoidh sé chun an chéad ghlúin eile de mheonta cruthaitheacha a spreagadh.”

Tugann an liosta seo a leanas sonraí faoi Chlár Taispeántas 2013:

FEABHRA – AIBREÁN 2013  Is taispeántas coimeádta é OSCILLATOR a bhreathnóidh ar dhomhan creathánach beoga na n-ascaltóirí, na n-ascaluithe agus na n-aischothuithe.  Mar chuid den taispeántas éagsúil, idirghníomhach seo beidh suiteálacha agus léirithe ina mbeidh imoibrithe timthriallacha ceimiceacha agus luascdhroichid, chomh maith le huathscéimeanna praghsála atá imithe as smacht agus el Niño.

BEALTAINE – MEITHEAMH 2013  Breathnóidh an SAOTHARLANN RIOSCA ar ár gcumas mar dhaoine an riosca a bhaineann le turgnaimh eolaíochta néarchórais agus géineolaíochta a mheas chomh maith leis an mata a bhaineann le dóchúlacht agus riosca.

MEITHEAMH – MF 2013  Is taispeántas coimeádta a bheidh in ILLUSION a bhreathnóidh ar fhisic agus ar bhitheolaíocht an tseachmaill.  Conas a gcuireann ár gcéadfaí dallamullóg orainn?  Beidh mórshuiteálacha mar chuid de a léireoidh eolaíocht na draíochta agus na haitheanta agus cad a fheicimid mar ábhar paranormálta.  Seó é ILLUSION a bheidh dírithe ar chuairteoirí samhraidh agus beidh páirt mhór le glacadh ag na cuairteoirí sin ann.

DF 2013 – EANÁIR 2014 Is taispeántas coimeádta a bheidh in LIVING MACHINES a rachaidh i ngleic leis na ceisteanna gríosaitheacha a bhaineann leis na himpleachtaí taighde atá ag an mbitheolaíocht shintéiseach.  Rachaidh MUTANT i ngleic leis an áibhéil a bhaineann le bitheolaíocht shintéiseach ó thubaiste dheireadh an domhain ar thaobh amháin den scéal agus an gealltanas gach a bhfuil ar domhan a chur ina cheart ar an taobh eile den scéal.  Fágfar cuairteoirí le measúnú caolchúiseach agus smaointeach ar dhisciplín na bitheolaíochta sintéisí.

Rinne an tAire Deenihan comhghairdeas freisin leis an nGailearaí Eolaíochta as Clár nua d’Ealaíontóirí Cónaitheacha a thabhairt isteach.  Tá an tionscadal seo, i gcomhar le Coláiste na Tríonóide, á pháirtmhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon. “Beidh Grace Weir ina healaíontóir cónaitheach ar feadh 12 seachtaine agus ba mhaith liom an Gailearaí a mholadh as an tionscnamh breise seo.  Tá a fhios agam go bhfuil an-tóir ar na háiteanna seo d'ealaíontóirí cónaitheacha agus guím gach rath ar Ghrace agus ar an nGailearaí leis an gcomhpháirtíocht nua seo.”
Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service