01/10/12

1/10/2012 €6,250 ceadaithe ag Aire Stáit na Gaeltachta Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., do Naíonra Bhéal a Mhuirthead

D’fhógair an tAire Stáit ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D. inniu (2ú Deireadh Fómhair 2012) go  bhfuil deontas €6,250 ceadaithe aige do Naíonra Béal an Mhuirthead chun cumasú dóibh athchóiriú a dhéanamh ar an Naíonra.

Dúirt an Aire Stáit agus é ag fógairt an deontais go raibh áthas air a bheith in ann a leithéid de dheontas a chur ar fáil.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service