11/10/12

11/10/2012 Bronnann an tAire Deenihan Gradaim ag Taispeántas Grianghrafadóireachta na nOthar san Ospidéal Náisiúnta Athshlánúcháin, Co Bhaile Átha Cliath

Tráthnóna inniu (Déardaoin, 11 Deireadh Fómhair 2012), bronnfaidh Jimmy Deenihan T.D., Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, gradaim do na grianghraif is fearr as 13 iontráil a bhí ar an ngearrliosta i gComórtas Grianghrafadóireachta Othair agus Fhoireann an Ospidéal Náisiúnta Athshlánúcháin.

Ag labhairt dó roimh an searmanas bronnta, dúirt an tAire Deenihan go bhfuil an tOspidéal Náisiúnta Athshlánúcháin ag athrú saol daoine a d'fhulaing de bharr eachtra thrámach le os cionn leathchéad bliain anuas "léiríonn an taispeántas seo d'íomhánna iontacha an méid is féidir a bhaint amach nuair a oibríonn gairmithe cúram sláinte le daoine chun teacht i dtír ar a gcumas cruthaitheach. Chuir an réimse leathan grianghraf atá ar taispeáint an-iontas orm. Tá a fhios agam gur tógadh gach aon cheann acu ar bhealach pearsanta agus tá mé cinnte go bhfuil scéal ar leith taobh thiar de na grianghraif."

In iarracht leanúnach chun breathnú ar ghníomhaíochtaí nua caithimh aimsire ar féidir le othair a shárú ag a leibhéal cumais féin agus ar féidir leo sásamh a bhaint astu tar éis imeacht as an ospidéal, tháinig an ghrianghrafadóireacht chun cinn mar chaitheamh aimsire an-oiriúnach ó tharla go bhfuil sí ar fáil do gach duine agus gur féidir í a chur in oiriúint do gach duine. Thug Tara Keane, iar-othar, chun solais na deiseanna a chuir an ghrianghrafadóireacht ar fáil di féin agus an sásamh a bhain sí as an ealaín seo.  Thairg sí cúrsa grianghrafadóireachta a theagasc, ar bhonn deonach, gach seachtain i gcomhar leis an tSeirbhís Áineasa Theiripeach.

Ghabh an tAire buíochas leis an gCathaoirleach Henry Murdock agus leis an bhfoireann iontach san Ospidéal Náisiúnta Athshlánúcháín agus dúirt sé go léiríonn an taispeántas seo scileanna agus fís na n-othar agus na foirne san Ospidéal. "Tá sé iontach toradh na compháirtíochta cruthaithí seo idir earnálacha na n-ealaíon agus na sláinte a fheiceáil, agus ba mhaith liom mo chomhghairdeas a chur in iúl don Ospidéal Náisiúnta Athshlánúcháin agus go háirithe don tSeirbhís Áineasa Theiripeach, a chomhoibrigh lena chéile chun taithí phearsanta, smaointe agus amhábhar a thabhairt le chéile chun an grúpthaispeántas iontach atá againn anseo tráthnóna a chruthú.  Molaim gach duine a raibh baint acu leis," a dúirt an tAire.

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service