12/03/12

12/03/12 Cuireann Aire Deenihan síneadh leis an spriocdháta don chúiteamh as stopadh baint móna

D'fhógair Jimmy Deenihan T.D., Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, inniu (Dé Luain, 12 Márta, 2012), go bhfuil síneadh go dtí an 30 Aibreán 2012 curtha aige leis an spriocdháta chun iarratais a bheith faighte ar chúiteamh dóibh siúd a gcuirfidh an stop le baint móna as dóibh ar phortaigh ardaithe i gceantair chaomhantais speisialta ar chúiseanna a bhaineann le cosaint na timpeallacht. Baineann an síneadh seo le lucht bainte móna ar an 24 portach ardaithe i gceantair chaomhantais speisialta a sainainmníodh in 2002 agus atá liostaithe thíos.

Tá foirmeacha iarratais chun páirt a ghlacadh sa Scéim Chúitimh um Scor de Bhaint Móna agus breis eolais ar fáil ach glaoch ar Íosghlao 1890-253-147 nó (053) 9117310, ríomhphost chuig designated.bogs@ahg.gov.ie nó scríobh chuig: An tAonad um Chosaint Suíomhanna, An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Bóthar an Bhaile Nua, Contae Loch Garman. 

 

 

Cód an tSuímh

Ainm an tSuímh Contae

1

000440 Loch Rí RC/LF/IM  

2

000595 Portach an Chalaidh Ros Comáin  

3

002298 An Mhuaidh ME/RC/Sligeach  

4

002331 Portach Mouds Cill Dara  

5

002332 Portach Chúil Ruáin Laois  

6

002333 Portach Knockacoller Laois  

7

002336 Portach an Chairn An Iarmhí  

8

002337 Portach Crosswood An Iarmhí  

9

002338 Portach Dhroim an Locha Ros Comáin  

10

002339 Portach Bhaile na Móna agus Loch Corkip Ros Comáin  

11

002340 Portaigh Moneybeg agus Clareisland An Mhí/An Iarmhí  

12

002341 Portach Ard an Chuilinn An Longfort  

13

002342 Portach Mhóinín an Taoibh An Mhí/An Iarmhí  

14

002343 Loch agus Portach Thulachair An Clár  

15

002346 An tEanach Donn An Longfort  

16

002347 Portach Chamdhoire Gaillimh  

17

002348 Portach Chluain Beag An Longfort  

18

002349 Portach Corbo Ros Comáin  

19

002350 Portach Churrach Leitheanach Gaillimh  

20

002351 Móin Mhínleach Ciarraí  

21

002352 Portach Mhuine Mheá Gaillimh  

22

002353 Portach Choillte Rua Tiobraid Árann  

23

002354 Portach Tullaghanrock Ros Comáin  

24

002356 Portach an Ardghráig Gaillimh  

 

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service