12/10/12

12/10/12 - "Is mór an éacht í Féile Scannáin Bheochana na Carraige Duibhe i dtréimhse ghearr dhá mhí dhéag" - Deenihan

Beidh Jimmy Deenihan T.D., Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, ag freastal amárach (Dé Sathairn, 13 Deireadh Fómhair 2012) ar Fhéile Scannáin Bheochana na Carraige Duibhe i Scoil Ghnó Smurfit, Ascaill Dhún Carúin, Contae Bhaile Átha Cliath, áit a mbeidh Gradaim á mbronnadh aige.

Is í seo an dara bliain d'Fhéile Scannáin Bheochana na Carraige Duibhe. Is é cuspóir na féile tallann reatha agus nua sa bheochan a chur ar taispeáint. Tháinig iontrálacha as Éirinn agus ó thar sáile isteach don chomórtas atá mar chuid den fhéile.

"Is mór an éacht é 146 iontráil a bheith faighte d'Fhéile na bliana seo - sin méadú de 101 ar anuraidh agus tháinig iontrálacha isteach as áiteanna chomh fada ó bhaile leis an tSín, Ceanada, an Astráil, an tSualainn, an Mhalaeisia, an Phortaingéil, an Ísiltír, an Ghearmáin, Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an Ríocht Aontaithe.  Léiríonn sé seo chomh mór is atá clú na féile tagtha chun cinn sa tréimhse ghearr de dhá mhí dhéag," a dúirt an tAire Deenihan.

Tá urraíocht agus tacaíocht á bhfáil ag féile na bliana seo ó Institiúid Ealaíne, Deartha & Teicneolaíochta Dhún Laoghaire (IADT) agus ó Bhord Fiontar Contae Dhún Laoghaire Ráth an Dúin.  Tá tacaíocht tugtha ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire Ráth an Dúin don Fhéile freisin agus iad ag aithint an tábhacht atá leis an tionscal agus le hiarrachtaí borradh a chur faoi bhailte ar nós an Charraig Dhubh.  Tá tacaíocht faighte ag an bhféile ó roinnt gnóthaí beaga áitiúla freisin.  Is imeacht pobail neamhbhrabúis í an Fhéile.
Dúirt an tAire Deenihan freisin go mbeidh sé ag tionól comhdháil mhór ar dhaonchairdeas an tseachtain seo chugainn agus go bhfuil cuireadh faighte ag na comhlachtaí éagsúla ar fud earnálacha na n-ealaíon agus an chultúir a bheith páirteach ann. "Ardaíonn sé mo chroí pobail agus rialtais áitiúla agus coláistí tríú leibhéal a fheiceáil ag comhoibriú lena chéile chun teacht i dtír ar an saibhreas de shaineolas agus de thallann atá sa cheantar áitiúil. Tá a fhios agam, áfach, gur rud nua é an daonchairdeas do mhórán eagraíochtaí ealaíon in Éirinn. Is dúshlán mór é an smaointeoireacht agus an meon a athrú, ach an oiread le scileanna agus muinín a thabhairt d'eagraíochtaí ealaíon dul san fhiontar agus an tacaíocht atá saothraithe acu a lorg. Sin an fáth go bhfuil tionscnaimh ar nós Féile Scannáin Bheochana na Carraige Duibhe le moladh. Thosaigh an fhéile seo amach ar an mbeagán anuraidh agus tá sí fásta thar cuimse ó shin i leith.  Tá moladh mór tuillte ag gach duine a bhfuil baint acu léi," a dúirt an tAire Deenihan.

 

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service