12/10/12

12/10/2012 Orduithe Logainmneacha (Co. na Gaillimhe, Co. Liatroma agus Co. an Longfoirt)

Faoi fhorálacha Chuid 5 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, tá sé i gceist ag an gCoimisiún Logainmneacha comhairle a thabhairt don Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich, TD, orduithe logainmneacha a dhéanamh chun leaganacha oifigiúla Gaeilge de logainmneacha Chontae na Gaillimhe, Chontae Liatroma agus Chontae an Longfoirt a dhearbhú.

 

Sula dtugann sé a chomhairle, is mian leis an gCoimisiún moltaí a fháil ón bpobal maidir leis  na horduithe atá molta, na leaganacha Gaeilge san áireamh.  Chun deis a thabhairt na dréacht-orduithe  a scrúdú, tá dréachtanna de na  horduithe atá beartaithe á bhfoilsiú ag an gCoimisiún.

 

Is féidir teacht ar na  dréacht-orduithe ar láithreán gréasáin na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus na Gaeltachta aghttps://www.chg.gov.ie/ie/AnGhaeilge/AnBrainseLogainmneacha/ Comhairliúchán/  agus ar láithreán gréasáin Bhunachar Logainmneacha na hÉireann aghttp://www.logainm.ie/Orduithe.aspx .

 

Tá na leaganacha Gaeilge sna dréacht-orduithe bunaithe ar obair an Bhrainse Logainmneacha sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.  Scrúdófar na moltaí sula dtabharfar comhairle don Aire Stáit  faoi na horduithe logainmneacha.

 

Ba cheart moltaí a sheoladh i bhfoirm aighneachtaí chuig an mBrainse Logainmneacha, 43-49 Bóthar Mespil, Baile Átha Cliath 4 roimh 7 Nollaig 2012 nó chuiglogainmneacha@ahg.gov.ie.

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service