14/03/12

14/03/12 Buaileann an tAire Dinny McGinley lena chomhghleacaí in Albain Alasdair Allan chun réimsí ina bhféadfaí comhoibriú a phlé

Rachaidh Aire Stáit na Gaeltachta, Donnacha Mac Fhionnlaoich T.D., , go hAlbain tráthnóna (Dé Céadaoin 14 Márta, 2012) in am d’Fhéile Pádraig. Thall, cuirfidh an tAire naisc idir Éire agus Albain ar fud réimse leathan chun cinn. Glacfaidh an tAire McGinley páirt i roinnt ócáidí agus cruinnithe, áit a ndéanfar plé ar théarnamh gheilleagar na hÉireann, ar naisc trádála, oideachais agus ar naisc cultúir le hAlbain.
Buailfidh an tAire Stáit Mac Fhionnlaoich T.D., leis an Aire Alasdair Allan, Aire na hAlban ar a bhfuil freagracht do theangacha. Tabharfaidh an bheirt Aire cuairt ar Ghaelscoil i nGlaschú agus bronnfaidh an tAire McGinley gradam de chuid Ghlór na nGael ar an scoil. Tapóidh an tAire an deis freisin le forbairtí a phlé le Roinn an Léinn Cheiltigh agus na hAlban in Ollscoil Edinburgh.
Maidir leis an chruinniú dúirt an tAire Mac Fhionnlaoich  “Tuigim go maith an ceangal láidir atá ann idir mo chontae dúchais féin Dún na nGall agus Albain. Tá a fhios agam go bhfuil go leor le foghlaim againn óna chéile i dtaobh foghlaim na teanga agus cláir malartaithe oideachais a chur chun cinn.”
I dtaobh cúrsaí eacnamaíochta buailfidh an tAire le hionadaithe ó Chumann Tráchtála Ghlaschú ag a bhfuil naisc láidir le hÉirinn le súil is go bhféadfaí réimsí praiticiúla eile ina bhféadfaí comhoibriú le chéile a phlé.  Casfaidh sé le roinnt de líon mór cliant Enterprise Ireland atá i mbun gnó in Albain chomh maith le hionadaithe ó phobal gnó na hÉireann i nDún Éideann.  Tabharfaidh an tAire McGinley cuairt ar láthair mhonarcha Windymains Timber, atá faoi stiúir na nÉireannach, gar do Dhún Éideann.  Bainfidh an tAire leas as an turas freisin le naisc tuarasóireachta a chruthú le hAlbain go háirithe is ‘The Gathering’ ag tarlú an bhliain seo chugainn agus buailfidh le Tourism Ireland agus leasa an tionscail.
Dúirt an tAire Mac Fhionnlaoich: “‘Tá an-ríméad orm ionadaíocht a dhéanamh thar lear thar ceann Rialtas na hÉireann le linn na tréimhse speisialta seo. Cuireann Lá Fhéile Pádraig deis ar leith ar fáil le scéal dearfach na hÉireann a thabhairt chuig ár gcairde thar lear.  Is ann don scéal dearfach sin a bhuíochas don obair a dhéanann Diaspora na hÉireann ar fud an domhain a bhíonn ag cur na hÉireann chun cinn i gcaitheamh na bliana.
Sa bhaile i nGaoth Dobhair a chaith mé Lá Fhéile Pádraig seo caite ach má bhí aon áit riamh ar nós an bhaile is é Albain é.  Cuirtear fáilte agus fiche romham ann i gcónaí: ar ndóigh nach bhfuil go leor de mhuintir Ghlaschú a bhfuil a gcroí i nGaoth Dobhair!  Táim ag súil go mór le bheith i láthair ag ceiliúradh speisialta na hÉireann i Coatbridge agus a bheith i nGlaschú amach sa lá – Lá teaghlaigh a bheidh ann ag an dá Fhéile Mhór Éireannach seo agus táim ag súil le bualadh le go leor daoine ag an dá imeacht seo" a deir an tAire Mac Fhionnlaoich
Ar deireadh dúirt an tAire Mac Fhionnlaoich:  “Seo é an chéad turas oifigiúil thar lear agam i m’Aire ar Lá Fhéile Pádraig agus tá ríméad orm a bheith ag filleadh ar Albain, tír a bhfuil an-chion agam féin uirthi agus tír a bhfuil stair fhada láidir á roinnt aici le hÉirinni – tír is cosúil a bheidh ag dul ó neart go neart amach anseo.  Tá súil agamsa baint a bheith agam leis an todhchaí sin.”

 

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service