14/08/14

14/08/2014 Fáiltíonn an tAire Stáit McHugh roimh thorthaí Gaeilge na hArdteistiméireachta

Fáiltíonn an tAire Stáit McHugh roimh thorthaí Gaeilge na hArdteistiméireachta

 

Tá fáilte curtha ag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh T.D., roimh na torthaí Gaeilge Ardteistiméireachta a foilsíodh inné (13 Lúnasa)..  Dúirt an tAire Stáit gur údar misnigh é an léargas a thugann na torthaí ar staid na Gaeilge sa chóras oideachais faoi láthair.  D’fháiltigh an tAire Stáit ach go háirithe roimh an líon ard daltaí, 45,268, a thug faoin Ghaeilge mar ábhar i mbliana.  Is méadú de 5.3% é seo ar an líon a rinne an scrúdú in 2012.  Tháínig ardú suntasach de 13.7% sa tréimhse chéanna ar an líon daltaí a rinne an cúrsa ardleibhéal.  As an 18,134 dalta a rinne an cúrsa ardleibhéal, d’éirigh le 88.8% dóibh Grád C nó níos airde a bhaint amach.

Dúirt an tAire Stáit go raibh lúcháir air a fheiceáil gur baineadh torthaí an-fhónta amach tríd is tríd agus go raibh tionchar na n-athruithe polasaí atá curtha i bhfeidhm ag an Roinn Oideachais agus Scileanna le blianta beaga anuas le feiceáil anois.  “Mar thoradh ar na hathruithe seo, tá béim níos mó á cur ar an Ghaeilge labhartha agus cuideoidh sé seo le sealbhú agus le cur chun cinn na teanga,” a dúirt sé.

 

 

Thréaslaigh an tAire Stáit leis na daltaí go léir a thug faoin Ghaeilge san Ardteistiméireacht agus dúirt sé go raibh súil aige go dtapódh siad gach deis an teanga a úsáid sa saol amach rompu.  Dúirt an tAire Stáit, “tá eolas an-mhaith agaibh anois ar ár dteanga náisiúnta mar gheall ar an staidéar atá déanta agaibh uirthi le roinnt blianta anuas agus tá mé cinnte go dtuigeann sibh gur cuid an-luachmhar dár n-oidhreacht agus dár bhféiniúlacht Éireannach í an Ghaeilge. Cuimhnímis ar an seanfhocal ‘Beatha teanga í a labhairt.’”

 

CRIOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service