14/09/12

14/09/2012 Leabhar ar Oidhreacht Dhún na nGall á Seoladh ag McGinley

Inniu (Dé hAoine 14 Meán Fómhair 2012) seolfaidh Dinny McGinley TD, an tAire Stáit ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an leabhar Lug's Forgotten Donegal Kingdom sa tSean Bheairic, An Fál Carrach.
Tugadh urraim don dia Lug, ábhar an leabhair seo, ar fud na hEorpa san Iarannaois. Tarraingíonn an leabhar aird ar láithreán seandálaíochta atá iontach tábhachtach agus nach bhfuil mórán eolas faoi – dumha, eaglais agus reilg Thulacha Beigile.
Tá staidéar á dhéanamh ag an údar, Brian Lacey, ar stair agus ar sheandálaíocht Dhún na nGall ó 1974. Bhí sé ina stiúrthóir ar an suirbhé seandálaíochta ceannródaíochta a rinneadh ar Dhún na nGall ó 1979 go 1983. Tá 4 leabhar scríofa aige ar Dhún na nGall go sonrach agus scríobh sé roinnt leabhar eile a phléann go hindíreach le hoidhreacht an chontae.
Dúirt an tAire McGinley roimh an seoladh, "Creideann Brian go láidir gur fiú aird a tharraingt ar na gnéithe d’oidhreacht an chontae nach bhfuil eolas ag daoine fúthu nó nach dtuigeann siad go maith. Tugann an leabhar léirmhíniú nua ar ghnéithe de stair pholaitiúil agus reiligiúnach an cheantair, rudaí atá suntasach d’Éirinn agus d’áiteanna eile. Léiríonn sé stair an cheantair bhig seo sa chomhthéacs Eorpach is leithne. "
Leabhar leantach é seo ar leabhar a foilsíodh i 2006, Cenél Conaill and the Donegal kingdoms: AD 500 – 800.
Tá réamhrá sa leabhar a scríobh Charlie Doherty as UCD, a leagann béim ar chomhthéacs idirnáisiúnta ábhar an leabhair. "Baineann an leabhar leas as staidéar go leor staraithe, béaloideasóirí agus seandálaithe eile sa chontae agus mar sin tugann tuiscint i bhfad níos leithne ar sheanchas an cheantair" a dúirt an tAire McGinley.
Ghabh an tAire Mc Ginley buíochas leo siúd a rinne obair ar an fhoilsiúchán seo agus le foireann Four Courts Press as a gcuid saineolais is leabhar chomh galánta a fhoilsiú.
"Ní mór ardmholadh a thabhairt don Discovery Programme – na fostóirí a bhí ag Brian Lacey roimhe seo – a chuir deontas ar fáil chun tacú leis an fhoilsiúchán" a dúirt an tAire.
CRÍOCH

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service