15/03/15

15/03/2015 : Aitheasc á thabhairt ag an Aire Mhic Unfraidh do Mhórshiúl na Féile Pádraig i Londain ag deireadh misean trádála ceithre lá

Dé Domhnaigh, 15 Márta 2015—Tá an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Mhic Unfraidh TD, ag teacht le chéile leis an gCeann Feadhna, Barra McGuigan, ag Mórshiúl na Féile Pádraig i Londain inniu, chun deireadh a chur lena misean trádála ceithre lá mar chuid de chlár 'Cur Chun Cinn na hÉireann' an Rialtais.

Le Mórshiúl agus Féile Lá Fhéile Pádraig i Londain, atá ar an bhfód le 14 bliana agus a mheallann níos mó ná 100,000 duine chuige, cuirtear togha cheol, damhsa, cultúr agus ealaíona na hÉireann ar taispeáint. Déantar fréamha phobail na hÉireann i Londain agus bríomhaireacht na bpobal sin sa lá atá inniu ann a cheiliúradh leis an mórshiúl. Is é téama an mhórshiúil i mbliana 'Oidhreacht Shaibhir an Damhsa'.

Dúirt an tAire Mhic Unfraidh an méid seo inniu:

"Tá lúcháir orm go bhfuil mé in ann bheith anseo inniu le duine eile de bhunadh Mhuineacháin, Barry McGuigan, ag Paráid Lá Fhéile Pádraig na bliana seo i Londain. Chuaigh brí agus díograis phobal na hÉireann i Londain i gcion go mór orm le laethanta beaga anuas. Tá meas an-mhór anseo sa Ríocht Aontaithe ar chultúr na hÉireann, ach go háirithe. Mar shampla, is iontach é an dóigh ar glacadh leis an tionscnamh Yeats 2015 i Londain, le dánta Yeats curtha ar taispeáint ar an tube fiú.

"Chuir an chuairt cheithre lá seo ar Londain deis an-luachmhar ar fáil le béim a chur ar an gcaidreamh tábhachtach trádála atá ann idir Éirinn agus an RA. Is údar misnigh é an suntasacht a bhaineann le cliantchuideachtaí Fiontraíocht Éireann atá ag feidhmiú i Londain. Ós rud é gurb é ár bpríomh-chomhpháirtí trádála é, tá baint mhór ag ár naisc leis an Ríocht Aontaithe le téarnamh geilleagrach na hÉireann.

"Tá dearfacht nua anois i measc ár gcomhpháirtithe trádála sa RA ó thaobh geilleagar na hÉireann de. Beidh an geilleagar is mó fáis san Eoraip againn arís i mbliana, don dara bhliain as a chéile, rud a thugann teachtaireacht láidir d'infheisteoirí sa RA agus is moladh den scoth é do chuideachtaí Éireannacha atá ag iarraidh dul isteach i margadh an RA.

"Thug mo chuairt ar Londain deis dom freisin Éire 2016, tionscnamh an Rialtais chun cuimhneachán 100 bliain Éirí Amach 1916 a chomóradh, a chur chun cinn. Tá muintir na hÉireann sa Bhreatain gríosaithe agam chun páirt a ghlacadh in Éire 2016. Beimid ag déanamh teagmhála lenár nDiaspóra ar fud an domhain trí ócáidí agus tionscnaimh a chinnteoidh rannpháirtíocht idirnáisiúnta, agus muid ag cuimhneamh ar na himeachtaí cinniúnacha a tharla 100 bliain ó shin, ag machnamh ar an méid atá bainte amach againn idir an dá linn agus ag fiafraí dínn féin cad atá de dhíth orainn mar náisiún sa 100 bliain atá amach romhainn."

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service