16/04/12

16/04/12 - Dún na nGall chun tairbhe a bhaint as infheistíocht Turasóireachta de €1 milliún i Réigiún an Iarthuaiscirt - Mac Fhionnlaoich.

Chuir Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, fáilte inniu (Dé Luain 16ú Aibreán, 2012) roimh an bhfógra óna chomhghleacaí Michael Ring T.D., Aire Stáit Turasóireachta agus Spóirt, maidir le comhfheachtas nua margaíochta turasóireachta thar lear chun borradh a chur faoi thurasóireacht chuig Iarthar agus Iarthuaisceart na hÉireann.

Tá suim de  €1 milliún leithdháilte trí Fáilte Éireann, chuig cúig údarás áitiúla (Dún na nGall, Sligeach, Liatroim, Maigh Eo agus Ros Comáin), Turasóireacht Éireann, Coimisiún Forbartha an Iarthair, Aerfort Iarthar na hÉireann Cnoc Mhuire, i dtreo Chlár Margaíochta Turasóireachta Réigiún an Iarthair.

Agus é ag cur fáilte roimh an infheistíocht shuntasach seo, dúirt an tAire Mac Fhionnlaoich "Cuireann infheistíocht dá leithéid seo bonn faoin obair chrua a dhéanann na tionscnóirí turas agus na gníomhaireachtaí áitiúla achan lá.  Cuirfidh an infheistíocht shuntasach seo deis iontach ar fáil chun an chuid is fearr de Dhún na nGall agus de na contaetha mórthimpeall a chur ar taispeáint do na margaí thar sáile.”

Ciallóidh an cistiú seo go gcuirfear tuilleadh gníomhaíochtaí bolscaireachta don Iarthar agus don Iarthuaisceart ar bun sna margaí thar lear.  Trí úsáid a bhaint as raidió, fógraíocht chlóite agus ar líne, chomh maith le promóisin phoist agus comórtais raidió, tá sé mar aidhm leis an bhfeachtas na gníomhaíochtaí eachtraíochta agus amuigh faoin aer sa réigiún a chur chun cinn agus an saibhreas oidhreachta agus cultúrtha atá san áit a chur ar taispeáint. “Táim dóchasach go gcífidh ceantair áilleachta leithéid Sliabh Liag agus Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha a thuilleadh cuairteoirí le linn an tséasúir turasóireachta atá amach romhainn,”  a dúirt an tAire Mac Fhionnlaoich.

 

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service