16/07/13

16/07/2013 Cead d'oibreacha caomhnaithe, athchóirithe agus oiriúnaithe do Shéadchomhartha Náisiúnta Shráid an Mhúraigh

Cead d'oibreacha caomhnaithe, athchóirithe agus oiriúnaithe do Shéadchomhartha Náisiúnta Shráid an Mhúraigh

• Mar thoradh ar an gcead seo cruthófar ionad cuimhneacháin ag an séadchomhartha náisiúnta
• Ní cheadófar aon struchtúr ó 1916 a scrios, ná aon oibreacha a dhéanamh faoi bhun an tséadchomhartha náisiúnta

Dé Máirt, 16 Iúil - Tá ordú ceada sínithe ag Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, inniu d'oibreacha ag Séadchomhartha Náisiúnta Shráid an Mhúraigh.

Ceadaíonn an t-ordú ceada a shínigh an tAire ionad cuimhneacháin a chruthú ag an séadchomhartha náisiúnta ag Uimhreacha 14-17 Sráid an Mhúraigh, agus déanfar deisiú agus athchóiriú iomlán ar na foirgnimh sin.

É sin ráite, ní cheadaíonn an t-ordú ceada struchtúr ar bith ag an séadchomhartha náisiúnta a scrios, ná aon ábhar a thógáil ón séadchomhartha náisiúnta, atá ann ó 1916 nó roimhe. Chomh maith leis sin, ní cheadaíonn an t-ordú ceada oibreacha chun carrchlós faoi thalamh a sholáthar laistigh de theorainn shuíomh an tséadchomhartha náisiúnta, ná aghaidheanna Uimhreacha 15 agus 16 Lána an Mhúraigh a scrios.

Ba é Uimhir 16 Sráid an Mhúraigh an cheanncheathrú dheireanach a bhí ag ceannairí Éirí Amach 1916 sular ghéill siad.  Caomhnaíodh le hordú Uimhreacha 14, 15, 16 agus 17 Sráid an Mhúraigh mar shéadchomhartha náisiúnta in 2007, rud a chiallaíonn go dteastaíonn cead i scríbhinn ón Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta chun oibreacha ar bith a dhéanamh a chuirfeadh as don séadchomhartha.

Dúirt an tAire Deenihan:

""Tá suntas agus tábhacht mhór ag baint le Séadchomhartha Náisiúnta Shráid an Mhúraigh. Tá sé thar a bheith cuí go gcaomhnófaí an séadchomhartha agus go gcuirfí ionad cuimhneacháin cuí in áit chun na himeachtaí suntasacha a tharla ann a chomóradh.

Táim ag ceadú oibreacha chun an séadchomhartha a chaomhnú agus a athchóiriú, agus táim ag cosaint gach struchtúr a bhí ann i 1916. Nílim ag ceadú scrios struchtúr ar bith ó 1916 ná oibreacha ar bith faoi bhun an tséadchomhartha.

Is é seo an bealach is fearr chun a chinntiú go dtarlóidh obair ag an séadchomhartha náisiúnta chun ionad cuimhneacháin cuí a fhorbairt, agus na foirgnimh seo a thabhairt ar ais mar a bhí siad in aimsir Éirí Amach na Cásca agus is bealach é lena chinntiú go dtabharfar cosaint don séadchomhartha seo do na glúine atá le teacht.

Bheinn ag súil anois go bhféadfadh an t-iarratasóir na pleananna do Shéadchomhartha Náisiúnta Shráid an Mhúraigh a athbhreithniú, de réir na gcoinníollacha atá leagtha amach, ionas go bhféadfar ionad cuimhneacháin cuí a phleanáil do 2016."

Tá an cead ón Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ag brath ar dhearadh tionscadail athbhreithnithe a bheith curtha faoina bhráid laistigh de 9 mí; dearadh a chuireann san áireamh go hiomlán gnéithe an togra a bhfuil cead diúltaithe dóibh agus na coinníollacha atá ceangailte leis na hoibreacha ceadaithe.  Éilíonn coinníoll eile nach mór go dtosófaí ar oibreacha substaintiúla ar an suíomh laistigh de 3 mhí ó chead an Aire do na tograí athbhreithnithe.

Tá coinníollacha diana a bhaineann le cur i gcrích na hoibre - a bhaineann le cosaint an tséadchomhartha náisiúnta fad is atá an obair ar bun, úsáid bunábhar cuí san athchóiriú, maoirsiú a Roinne ar an obair, scrúduithe seandálaíochta fad is atá an tionscadal ar bun agus bearta chun tionchair chomhshaoil a mhaolú, ar nós torann, deannach, crith - ceangailte leis freisin.

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service