17/04/15

17/04/2015: Suirbhé an NIAH ar Chontae Dhún na nGall á sheoladh ag an Aire Joe McHugh, T.D.

Rinne Joe McHugh, T.D., Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, suirbhé Fhardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta ar Chontae Dhún na nGall a sheoladh i gCaisleán Ghleann Bheatha, Co. Dhún na nGall inniu. Tá an suirbhé ar fáil ar líne ar an suíomh gréasáinwww.buildingsofireland.ie agus tá leabhar le léaráidí leis dar teideal ‘An Introduction to the Architectural Heritage of County Donegal’, an 32ú leabhar a foilsíodh sa tsraith. Is cloch mhíle mór é ó thaobh Fardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta a chur i dtoll a chéile.

Ag eascairt ón suirbhé, tá sé molta go dtí seo ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta do Chomhairle Contae Dhún na nGall go gcuirfí 2228 struchtúr a bhfuil luach oidhreachta ailtireachta ag baint leo san áireamh ina dTaifead de Struchtúir atá faoi Chosaint. Dúirt an tAire McHugh go ‘gcuirfidh torthaí an tsuirbhé lenár mbród as ár n-oidhreacht thógtha agus cinnteoidh siad go mbeidh meas agus grá di ag an ghlúin seo agus ag na glúine atá le teacht'.

Rinneadh éagsúlacht struchtúr a chur ar an taifead. Ach tá tábhacht faoi leith ag baint le maireachtáil an iomad foirgeamh ceann tuí atá ann. Aithníodh sa suirbhé go bhfuil an dlús agus éagsúlacht is mó d'fhoirgnimh dhúchasacha in Éirinn le fáil i gContae Dhún na nGall. Is buaicphointe eile iad na tithe pobail nua-aimseartha suaithinseacha deartha ag an ailtire áitiúil, Liam McCormick, an bailiúchán is fearr atá sa tír den chineál sin foirgnimh agus ón tréimhse sin.

Leag an tAire McHugh béim ar ról tábhachtach an tsuirbhé ó thaobh cuidiú le Comhairle Contae Dhún na nGall amach anseo oidhreacht thógtha na contae a chosaint.  Chuir an tAire lena chuid cainte, ag rá 'Má tá fonn orainn ár bhfoirgnimh stairiúla a fhágáil mar oidhreacht do ghlúine na todhchaí, caithfear iad a chur in oiriúint do riachtanais úra áititheoirí 's acu. Is é an dúshlán atá ann ná an t-athrú a bhainistiú gan buncharachtar an fhoirgnimh a íobairt'.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service