18/01/12

18/01/12 Ceapacháin do Bhord Amharclann na Mainistreach

Cheap Jimmy Deenihan, T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta na daoine seo a leanas do Bhord Amharclann na Mainistreach:-

 

An tUasal James McNally

An tUasal Paul Davis

 

Mairfidh an dá cheapachán ar feadh tréimhse trí bliana ón 18 Eanáir 2012.

 

Tá 11 bhall ar Bhord Amharclann na Mainistreach, ar comhlacht é atá teoranta ag urra faoi Acht na gCuideachtaí.  Ceapann an tAire an Cathaoirleach agus beirt ghnáthbhall.  Níl aon bhall den Bhord i dteideal íocaíochta as a saothar ar an mBord.

 

Rinneadh an Cathaoirleach, an Breitheamh Bryan McMahon, a athcheapadh don dara téarma ar an 25 Eanáir 2011 ar feadh tréimhse 5 bliana.

 

 

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service