18/08/11

18/08/2011 'The Living Tradition - An Traidisiún Beo'

D’oscail Jimmy Deenihan T.D., Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, taispeántas nua ‘The Living Tradition An Traidisiún Beo’ go hoifigiúil i Músaem Chontae an Chabháin inniu (Déardaoin, 18 Lúnasa, 2011). Déantar ceiliúradh sa Taispeántas uathúil seo ar 60 bliain de Chomhaltas Ceoltóirí Éireann 1951-2011.

Agus é ag oscailt an taispeántais, dúirt an tAire Ó Duibhneacháin "is comhthionscadal é an taispeántas seo idir Comhaltas Ceoltóirí Éireann agus Músaem Chontae an Chabháin agus tugann sé léargas dúinn ar stair shaibhir CCÉ ar bhealach spreagúil, nuálaíoch agus faisnéiseach. Tá sé mar aidhm ag an taispeántas stair agus forbairt cheann de na gluaiseachtaí cultúrtha is tábhachtaí in Éirinn a chur i láthair."

Trí úsáid a bhaint as meáin idirghníomhacha agus modhanna tarraingteacha taispeántais, tugann ‘An Taispeántas Beo’ cuntas dúinn ar chion tairbhe suntasach CCÉ do chultúr na hÉireann agus don iomaí tír ina bhfuil craobhacha aige thar lear.

Dúirt an tAire Ó Duibhneacháin freisin gur thug sé faoi deara ach go háirithe go mbeidh an taispeántas ag tabhairt camchuairt ar Ionaid Réigiúnacha an Chomhaltais ar fud na hÉireann agus thar lear agus go mbainfear úsáid as chun suim a spreagadh in Éirinn mar Cheann Scríbe do Thurasóireacht Chultúrtha.

"Leagtar béim freisin sa taispeántas ar na daoine, nár cheoltóirí iad go minic, a bhunaigh agus a d'eagraigh craobhacha nua den Chomhaltas in Éirinn, sa Bhreatain, i Meiriceá agus in áiteanna eile. Is mian liom comhghairdeas a dhéanamh freisin le Músaem Chontae an Chabháin as an teideal Músaem Creidiúnaithe a bhaint amach faoi Chlár Caighdeáin Mhúsaem na Comhairle Oidhreachta d'Éirinn 2010," a dúirt an tAire Ó Duibhneacháin.

Cuireann an taispeántas i láthair fíorstair an cheoil, na hamhránaíochta agus an damhsa thraidisiúnta ó na 1950dí go dtí an lá atá inniu ann. San áireamh tá go leor pictiúr de thaibheoirí traidisiúnta na hÉireann agus de bhaill CCÉ.

I gcomhar le filleadh Fhleadh Cheoil na hÉireann ar an gCabhán don dara bliain as a chéile in 2011, beidh léiriú speisialta ar an iontas bríomhar sin, An Fleadh san áireamh sa taispeántas. Den chéad uair riamh, beidh deis agat dul ar thuras siar trí 60 bliain de fhleánna Contae, Cúige, Uile-Éireann agus Thar Lear. Cuirfear iad ar fad i láthair in éineacht le buaicphointí ó chartlanna agus ó bhailiúcháin an Chomhaltais.

Beidh fáil ar an Aire Ó Duibhneacháin i gcomhair agallaimh ag 087 2908193

Chun breis eolais a fháil ar an Taispeántas, téigh i dteagmháil le Savina Donohoe ag 087 2622419.

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service