18/10/12

18/10/2012 Ní mór an deis a thapú tacaíocht daonchairdis do na healaíona a fhorbairt - Deenihan

Déardaoin, 18 Deireadh Fómhair - Tá se ráite ag Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, le mórchomhdháil ar Philanthropy and the Arts nach mór bealaí nuálaíocha a aimsiú chun dul i ngleic le fadhbanna maoinithe de bharr na srianta atá ar cháiníocóirí, agus dúirt sé nárbh fholáir go mbeadh an daonchairdeas ina phríomhfhoinse maoinithe sa todhchaí.

Bhí an tAire Deenihan ag labhairt ag an gcomhdháil atá ar siúl in Amharclann Smock Alley ag ar labhair réimse leathan daoine, lena n-áirítear Peter Keegan (Bank of America Merill Lynch), Caitriona Fottrell (Ireland Funds), John R. Healy  (Forum on Philanthropy), Orlaith McBride (An Chomhairle Ealaíon), Dennis O'Connor (RAISE), Liam Keogh (Na Coimisinéirí Ioncaim), Frances McGee (An Chartlann Náisiúnta), Stuart McLaughlin (Business to Arts), Trevor White (Little Museum of Dublin), Patrick T. Murphy (RHA), Breda Kennedy (Comhairleoir Neamhspleách, na hEalaíona agus an Cultúr) agus Patrick Sutton (Amharclann Smock Alley).

Dúirt an tAire Deenihan:

Tá a fhios againn go bhfuil Éire ar cheann de na tíortha is mó daonchairdis ar domhan. Is cuid lárnach dár gcarachtar - agus cuid a bhfuil meas mór againn uirthi - go bhfuil spéis againn i ndaoine eile agus go dtacaímid lena saothar agus lena n-iarrachtaí trí am agus airgead a bhronnadh orthu.

Sa lá atá inniu ann, meastar gur os cionn leathbhilliún euro in aghaidh na bliana an t-ioncam iomlán as daonchairdeas in Éirinn. Sin méid mór do thír chomh beag linn. É sin ráite, ní fhaigheann earnáil na n-ealaíon in Éirinn ach tuairim is 0.6% de sin. Caithfimid aghaidh a thabhairt air sin agus é a athrú.

Ní ionann m'fhís den daonchairdeas agus 'feileann sin do chách'.  Ní hé go bhfeileann cur chuige amháin do gach uile dhuine. Ó rinneadh Aire díom, tá forbairt polasaí ar an daonchairdeas curtha chun cinn agam trí dhá scéim nua, dhá scéim atá an-difriúil óna chéile - an Tionscnamh Giarála Daonchairdis a fheidhmíonn mo Roinn agus an Clár RAISE a fheidhmíonn an Chomhairle Ealaíon.

Leis na scéimeanna seo tá mé ag iarraidh eagraíochtaí a spreagadh chun a gcuid cistiú féin a fhorbairt trí urraíocht phríobháideach a mhéadú le cistiú ón gcáiníocóir. Tá mé ag iarraidh freisin go bhforbróidh grúpaí na scileanna - agus an misneach - chun comhpháirtíochtaí maoinithe fadtéarmacha a lorg leis an earnáil phríobháideach.

Mar gheall ar na srianta atá ar an gcáiníocóir, caithfimid féachaint ar bhealaí nuálaíocha chun dul i ngleic le fadhbanna maoinithe. Ó tharla go bhfuil cistiú an cháiníocóra do na healaíona agus don chultúr faoi bhrú agus ag dul i laghad, tá sé níos tábhachtaí ná riamh anois go bhféachfaidh eagraíochtaí ar thacaíocht phríobháideach a lorg. Ní mór an deis a thapú chun teacht i dtír ar chibé tacaíocht daonchairdis atá ar fáil.

Ní ar thacaíocht a aimsiú d'eagraíochtaí chun feidhmiú tríd an lagtrá amháin a bhaineann ár bhfócas nua ar an daonchairdeas.  Creidim go láidir gur cheart go bhforbrófaí an daonchairdeas mar phríomhfhoinse maoinithe sna healaíona agus sa chultúr sna blianta atá amach romhainn, fiú nuair a thosóidh maoiniú an Stáit ag méadú arís amach anseo."

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service