18/10/12

18/10/2012 Seolann Donnchadh Mac Fhionnlaoich Choirland - An Anthology of Irish Choral Music ar dhlúthdhiosca, i gCeannáras na Comhairle Ealaíon.

Inniu (Déardaoin, 18 Deireadh Fómhair), seolfaidh Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D, an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Choirland - An Anthology of Irish Choral Music mar cheann de na himeachtaí atá ar bun i mbliana chun comóradh a dhéanamh ar 60 bliain den Chomhairle Ealaíon.

Anuraidh rinne an Chomhairle Ealaíon infheistíocht €50,000 ar bhonn aonuaire chun tacú le tionscnamh chun ceol córúil le cumadóirí Éireannacha a fhoilsiú agus a thaifead. Tháinig trí phríomheagraíocht cheoil, a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon, le chéile chun comhoibriú ar feadh na bliana chun an tionscnamh seo a chur i gcrích.  Ba iad sin an Cór Aireagail Náisiúnta, an tIonad Ceol Comhaimseartha agus Cumann Náisiúnta na gCór.

Ag labhairt dó roimh an seoladh, dúirt an tAire Mac Fhionnlaoich " Baineann mórán daoine, is cuma cén aois, ó gach cearn den tír sásamh as an cheol córúil. Tá réimse leathan fonnadóirí córúla ann, idir na fonnadóirí amaitéaracha agus na fonnadóirí proifisiúnta agus bíonn siad ag comhoibriú lena chéile, a bhformhór ar bhonn deonach, chun go mbeidh an ceol córúil ina pháirt de shaol cultúrtha na tíre seo.  Comhoibríonn siad lena chéile mar gurb shin an bealach a dhéantar é. Baineann an fhonnadóireacht chórúil le comhpháirtíocht agus le rannpháirtíocht. Tá teacht ag achan duine air agus spreagann sé rannpháirteachas sa cheol.

Leis an dlúthdhiosca agus an foilseachán Choirland – An Anthology of Irish Choral Music, beidh teacht ag an earnáil chórúil in Éirinn ar shaothar córúil le cumadóirí Éireannacha. Tá éagsúlacht i measc na saothar maidir le réimse deacrachta agus tugann sé deis do chóir phobail teacht ar shaothar comhaimseartha Éireannach agus tugann sé deis do chóir le cumas teicniúil agus ceoil atá níos forbartha teacht ar shaothar atá níos dúshlanaí.

Ní mór aitheantas a thabhairt don obair a rinne an Cór Aireagail Náisiúnta, an tIonad Ceol Comhaimseartha agus Cumann Náisiúnta na gCór i gcur le chéile an tionscadail seo. Tá súil agam go mbainfidh cóir amaitéaracha agus phroifisiúnta araon leas as an Chnuasach seo agus go mbeidh sé ina acmhainn rialta acu agus iad ag roghnú ceol do cheolchoirmeacha amach anseo a dúirt an tAire Mac Fhionnlaoich

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service