04/08/15

Dámhachtainí bronnta ar 19 duine as Meiriceá Thuaidh chun staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge i gContae na Gaillimh

Bronnadh dámhachtainí ar chúigear déag foghlaimeoirí Gaeilge as na Stáit Aontaithe agus ceathrar foghlaimeoirí Gaeilge as Ceanada in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ar an gCeathrú Rua i nGaeltacht Chonamara inniu.

Bronnadh dámhachtainí freisin ar cheathrar teagascóirí Gaeilge a roghnaigh Fondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada (FOÉC) chun an Ghaeilge a theagasc i réimse suíomhanna ar fud Cheanada don bhliain acadúil 2015-16.

Tá na dámhachtainí seo á mbronnadh mar thoradh ar  chomhoibriú leanúnach atá cothaithe idir an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Coimisiún na hÉireann-Stát Aontaithe um Malartú Oideachasúil (Fulbright) agus FOÉC. Léiríonn siad an spéis mhór atá sa Ghaeilge sna Stáit Aontaithe agus i gCeanada áit a roghnaíonn móran foghlaimeoirí Gaeilge freastal ar chúrsaí in Ollscoil na hÉireann - Gaillimh agus in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, an Cheathrú Rua, agus in ionaid eile, gach bliain. Tá na dámhachtainí á maoiniú i gcomhpháirtíocht le hollscoileanna agus le hinstitiúidí sna Stáit Aontaithe agus i gCeanada araon.

Rinne an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Joe McHugh T.D., comhghairdeas leis na faighteoirí agus leis na múinteoirí as a n-iarrachtaí i gcur chun cinn agus i gcaomhnú na Gaeilge. Dúirt an tAire McHugh, "cuirim fáilte mhór roimh an chomhoibriú leanúnach idir an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Coimisiún Fulbright agus Fondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada.   Léiríonn na malartuithe seo an spéis mhór atá sa Ghaeilge agus i gcultúr na hÉireann sna Stáit Aontaithe agus i gCeanada agus in go leor tíortha eile agus tugann siad deis dúinn ceiliúradh a dhéanamh ar shaibhreas thraidisiún na Gaeltachta a bhfuil meas ag an dá dhream againn air."

Agus é ag labhairt faoi na dámhachtainí, dúirt Ambasadóir na Stát Aontaithe, Kevin O'Malley, "Cuireann Dámhachtainí Samhraidh na Gaeltachta go mór le dámhachtainí agus gníomhaíochtaí Choimisiún na hÉireann-Stát Aontaithe [Fulbright] um Malartú Oideachasúil. Comhlánaíonn siad croídhámhachtainí an Choimisiúin trí ghearreispéiris thumthacha i dteanga agus i gcultúr saibhir na hÉireann a chur ar fáil do shaoránaigh na Stát Aontaithe. Cuirimid fáilte roimh thacaíocht leanúnach Rialtas na hÉireann don chlár seo a chuir ar chumas 67 saoránach de chuid na Stát Aontaithe cuairt a thabhairt ar Éirinn agus páirt a ghlacadh i gcúrsaí Gaeltachta an samhradh seo.

Dúirt Stiúrthóir Feidhmiúcháin nua Choimisiún na hÉireann-Stát Aontaithe um Malartú Oideachasúil, an Dr Dara FitzGerald, "Tá Dámhachtainí Samhraidh na Gaeltachta, atá anois sa cúigiú bliain, ag méadú i gcónaí agus ag mealladh réimse éagsúil iarratasóirí.  San iomlán, tá Dámhachtainí Samhraidh na Gaeltachta faighte ag 67 saoránach as na Stáit Aontaithe chun freastal ar chúrsaí Gaeltachta ar fud na hÉireann i mbliana.

Tá na Dámhachtainí ríthábhachtach ó thaobh tacú le foghlaimeoirí agus teagascóirí Gaeilge sna Stáit Aontaithe, agus cuireann siad eispéireas iontach tumthach ar fáil a thugann san áireamh turais, ceol traidisiúnta, seanchas agus na háiteanna is breátha in Éirinn, gan trácht ar fhoghlaim na Gaeilge. Tá muid cinnte go mbainfidh na Dámhachtaithe leas mór as an tumadh agus go n-inseoidh siad do mhórán daoine sa bhaile faoin eispéireas a bhí acu. Tá an-áthas orainn faoin ráth atá ar an gclár seo."

Dúirt Príomhfheidhmeannach FOÉC, James Kelly "Tá cultúr agus oidhreacht shaibhir, chomhroinnte ag Éirinn agus Ceanada, agus tá 4.5 milliún duine i gCeanada atá in ann a rá gur as Éirinn a tháinig a sinsir.

I mbliana, tá muid ag ceapadh seisear teagascóirí Gaeilge a thabharfaidh an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach anonn chuig ollscoileanna agus pobail ar fud Cheanada le linn na bliana acadúla atá amach romhainn. Chomh maith leis sin, tá 18 scoláireacht bronnta againn ar mhic léinn as Ceanada chun freastal ar dhianchúrsaí Gaeilge anseo sa Ghaeltacht. Is eispéireas iontach agus múnlaitheach do mhic léinn na hÉireann agus Cheanada araon é an clár seo ó tharla go dtugann sé deis do ghlúin nua tuiscint níos fearr a fháil ar an nasc idir an dá thír, agus cur leis an nasc sin ag an am céanna."

Nótaí don Eagarthóir:

Ní Dámhachtainí Fulbright iad na Dámhachtainí Samhraidh Gaeltachta ach tionscnamh ar leith de chuid Choimisiún na hÉireann-Stát Aontaithe um Malartú Oideachasúil (Coimisiún Fulbright). Tacaíonn an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus an Crannchur Náisiúnta leis na dámhachtainí seo.

Grianghraif le teacht ó Sheán Ó Mainnín

Críoch

Coimisiún na hÉireann-Stát Aontaithe um Malartú Oideachais [FULBRIGHT]

Dámhachtaithe Samhraidh na Gaeltachta

Tá céim sa chumarsáid ag Nicole Albee ón University of Southern Maine. Rachaidh sí chuig Scoil Idirnáisiúnta Samhraidh OÉ Gaillimh, An Cheathrú Rua, do Dhámhachtain Samhraidh na Gaeltachta.

Is fochéimí Dylan Cooper sa University of California, Berkeley, agus í ag déanamh staidéir ar an Teangeolaíocht agus an Léann Ceilteach. Rachaidh sí chuig Scoil Idirnáisiúnta Samhraidh OÉ Gaillimh, An Cheathrú Rua, do Dhámhachtain Samhraidh na Gaeltachta.

Is oibrí deonach é Gerald Costello san Irish Cultural Center ag Elms College.  Rachaidh sé chuig Scoil Idirnáisiúnta Samhraidh OÉ Gaillimh, An Cheathrú Rua, do Dhámhachtain Samhraidh na Gaeltachta.

Tá cónaí ar Neil Clayton ar feirm bheag i ndeisceart Oregon áit a ndéanann sé staidéar ar bhitheolaíocht, éiceolaíocht fad a ólann sé cupáin bhreátha tae. Rachaidh sé chuig Scoil Idirnáisiúnta Samhraidh OÉ Gaillimh, An Cheathrú Rua, do Dhámhachtain Samhraidh na Gaeltachta.

Is fochéimí Andrea Eberle sa University of California, Berkeley, agus í ag déanamh staidéir ar an Teangeolaíocht agus an Léann Ceilteach. Rachaidh sí chuig Scoil Idirnáisiúnta Samhraidh OÉ Gaillimh, An Cheathrú Rua, do Dhámhachtain Samhraidh na Gaeltachta.

Is fochéimí Ilana Dresdner ag New York University agus í ag déanamh staidéar ar Stair na hEalaíne, leis an Léann Éireannach, an Léann Iodálach agus Ealaín Stiúideo. Rachaidh sí chuig Scoil Idirnáisiúnta Samhraidh OÉ Gaillimh, An Cheathrú Rua, do Dhámhachtain Samhraidh na Gaeltachta.

Tara Higgins díreach i ndiaidh a Céim sa Bhéarla a bhaint amach sa University of Connecticut. Rachaidh sí chuig Scoil Idirnáisiúnta Samhraidh OÉ Gaillimh, An Cheathrú Rua, do Dhámhachtain Samhraidh na Gaeltachta.

Bhain Kevin Houston BA i dTionscail an Cheoil le fo-ábhair sa Léann Éireannach agus sa Chuntasaíocht i Monmouth University. Rachaidh sé chuig Scoil Idirnáisiúnta Samhraidh OÉ Gaillimh, An Cheathrú Rua, do Dhámhachtain Samhraidh na Gaeltachta.

Bhain Howard Katen céimeanna amach roimhe seo sna Teangacha Rómánsacha agus an Litríocht agus san Altranas.  Tá sé i mbun an Chláir Ghaeilge faoi láthair mar mhac léinn Encore sa City University of New York-Lehman College. Rachaidh sé chuig Scoil Idirnáisiúnta Samhraidh OÉ Gaillimh, An Cheathrú Rua, do Dhámhachtain Samhraidh na Gaeltachta.

Is teagascóir le heacnamaíocht Loren Weeks Langan sa University of St. Thomas in St. Paul áit a ndearna sí staidéar ar an nGaeilge.  Rachaidh sí chuig Scoil Idirnáisiúnta Samhraidh OÉ Gaillimh, An Cheathrú Rua, do Dhámhachtain Samhraidh na Gaeltachta.

Is fochéimí Zoë Langsdale atá ag déanamh staidéar ar an gceol agus ar an eitnicheoleolaíocht ag ag Smith College in Massachusetts. Rachaidh sí chuig Scoil Idirnáisiúnta Samhraidh OÉ Gaillimh, An Cheathrú Rua, do Dhámhachtain Samhraidh na Gaeltachta.

Bhain Alessandra Moyer a céim amach le déanaí sa University of California, Berkeley, le B.A. sa Bhitheolaíocht Chomhtháiteach. Rachaidh sí chuig Scoil Idirnáisiúnta Samhraidh OÉ Gaillimh, An Cheathrú Rua, do Dhámhachtain Samhraidh na Gaeltachta.

Is teagascóir teanga pobail agus stiúrthóir cúnta san Irish Center i Kansas City Renata Rua  agus tá M.Phil. aici sa Léann Éireannach ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Rachaidh sí chuig Scoil Idirnáisiúnta Samhraidh OÉ Gaillimh, An Cheathrú Rua, do Dhámhachtain Samhraidh na Gaeltachta.

Is fochéimí sa University of St. Thomas Meghan Scott agus í ag déanamh staidéar i gcomhair Céim sa Bhéarla leis na fo-ábhair: Léann Éireannach agus Léann Caitliceach. Rachaidh sí chuig Scoil Idirnáisiúnta Samhraidh OÉ Gaillimh, An Cheathrú Rua, do Dhámhachtain Samhraidh na Gaeltachta.

Abigail Smith sa University of St. Thomas. Rachaidh sí chuig Scoil Idirnáisiúnta Samhraidh OÉ Gaillimh, An Cheathrú Rua, do Dhámhachtain Samhraidh na Gaeltachta

 

Dámhachtaithe Fhondúireacht OllscoilÉireann Cheanada

Scoláirí Cheanada 

Patrick Mairs: As Montréal dó agus tá sé ag freastal ar Concordia University, ag déanamh staidéar ar an Léann Éireannach Ceanadach.

Cynthia Houlden: Tá cónaí uirthi in Ajax, Ontario, Ceanada agus tá sí ag obair faoi láthair do Rialtas Cheanada.

Pat Coutsos: Tá sé ina chónaí i Waterloo, Ontario, agus tá fochéim aige in Innealtóireacht Dearadh Córas as an University of Waterloo.

Brian McElwain: As Toronto dó agus faoi láthair tá sé i mbun BA sa University of Toronto.

 

Teagascóirí Gaeilge a bheidh ag múineadh na Gaeilge i Ceanada 2015-2016

Oisín Montanari: As Baile Átha Cliath é agus tá MA aige sa Nua-Ghaeilge le Ollscoil na hÉireann, Má Nuad. Beidh sé ag dul chuig St Thomas University, Fredericton.

Siobhán Ní Mhaolagáin: As Baile Átha Cliath í agus tá Dioplóma Gairmiúil Oideachais aici chomh maith le Máistreacht i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge. Beidh sí ag dul go Concordia University, Montreal.

Cáit Ní Shiúrtáin: Is múinteoir bunscoile í as Corcaigh.  Bhain sí M.A. i dTeagasc na Gaeilge amach ó OÉ Gaillimh in 2011. Beidh sí ag dul go dtí an University of Ottawa.

Sinéad Ní Mheallaigh: As Dún na nGall í agus tá sí ina múinteoir i Gaelscoil de hÍde, Órán Mór, Gaillimh.  Tá BA aici sa Ghaeilge agus sa TF agus iarchéim sa Chumarsáid Fheidhmeach ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Beidh sí ag dul go Memorial University, Newfoundland.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service