19/08/11

21/08/2011 Tacaíocht á thabhairt ag an Aire Ó Duibhneacháin d’Ealaíontóirí Éireannacha a mbeidh a saothar ar taispeáint i nDún Éideann

Ní raibh an oiread de chlú riamh ar ealaíontóirí na hÉireann go hidirnáisiúnta – Ó DUIBHNEACHÁIN

Tabharfaidh Séamus Ó Duibhneacháin, T.D., Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, cuairt inniu (Dé hAoine, 19 Lúnasa, 2011) ar Fhéile Ealaíon Dhún Éideann.  Caithfidh an tAire Dé hAoine agus Dé Sathairn ag glacadh páirte i sraith cruinnithe agus ag freastal ar chuid de thaispeántais ealaíontóirí Éireannacha i nDún Éideann.  Tá an tAire Ó Duibhneacháin i nDún Éideann chun feidhmiú mar cheann feadhna ar thoscaireachtaí bliantúla ealaíontóirí Chultúr Éireann ag Féilte Dhún Éideann.

Shroich an tAire Dún Éideann do chruinniú faisnéise luath ar maidin le hArd-Chonsal na hÉireann chun na hAlban, Susan Conlon Uasal, agus le Príomhfheidhmeannach Chultúr Éireann, Eugene Downes.  As sin, casfaidh an tAire Ó Duibhneacháin le Nick Barley, Stiúrthóir Fhéile Idirnáisiúnta Leabhar Dhún Éideann.

“Gach samhradh, cuireann Dún Éideann fáilte roimh an domhan cultúrtha nuair a thugtar ealaíontóirí, lucht féachana agus tionscnóirí idirnáisiúnta le chéile le sraith uathúil féilte.  Tá a fhios agam gur féidir le féilte Dhún Éideann a bheith deacair agus dúshlánach d’ealaíontóir nó do chompántas atá ag cur a saothar i láthair.  Tá roinnt de thaibheoirí agus de scríbhneoirí seanbhunaithe na hÉireann, chomh maith leo siúd atá ag teacht chun cinn, ar thoscaireacht Chultúr Éireann i mbliana.  Guím gach rath orthu san imeacht ilréimseach bríomhar agus iomaíoch seo,” a dúirt an tAire Ó Duibhneacháin.

Léifidh an scríbhneoir Éireannach Edna O’Brien, a bhfuil cáil uirthi as prós saibhir a cuid gearrscéalta agus úrscéalta, sliocht agus í i mbun comhrá le Andrew O’Hagan mar chuid de thaispeántas Chultúr Éireann i nDún Éideann.

Dúirt an tAire Ó Duibhneacháin freisin: “Is mór an chúis áthais dom freastal ar fhéile leabhar chomh mór seo, go háirithe ó tharla gur as Lios Tuathail i gCiarraí mé, áit a bhfuil flúirse scríbhneoirí cáiliúla.”

Tabharfaidh an tAire Ó Duibhneacháin cuairt chúirtéise ansin ar an Rúnaí Comh-aireachta do Chultúr agus Gnóthaí Seachtracha, Fiona Hyslop Uasal, comhalta de Pharlaimint na hAlban.

Chuir an tAire Ó Duibhneacháin in iúl go bhfuil 8 ngradam Fringe First bainte amach ag compántais Éireannacha go dtí seo, an ceann is déanaí do Fishamble: The New Play Company san áireamh.  Bhain siadsan an gradam as a léiriúchán Silent [scríofa ag Pat Kinevane atá i mbun aisteoireachta ann freisin] atá mar chuid de thaispeántas na bliana seo.  Bronnadh Herald Angel ar Phat Kinevane freisin as a pháirt i Silent.  Beidh an tAire Ó Duibhneacháin i láthair ag léiriú de Silent oíche Aoine.

“Léirítear le mo chuairt anseo inniu agus amárach d’ealaíontóirí na hÉireann go bhfuil an Rialtas seo tiomanta do na hEalaíona.  Is meabhrúchán freisin é go bhfuil ról lárnach ag Cultúr agus ag Oidhreacht i dtéarnamh geilleagrach na hÉireann agus freisin in athshlánú ár gclú thar lear.  Tá an t-ádh orainn nach raibh an oiread de chlú riamh ar ealaíontóirí na hÉireann go hidirnáisiúnta.”

I mbliana, áiríonn taispeántas Chultúr Éireann i nDún Éideann 2011 iad seo a leanas:

•  Trí sheó damhsa ag Dance Base, an eagraíocht acmhainní agus an t-ionad damhsa gairmiúil is tábhachtaí in Albain.  Tá taispeántas damhsa curtha i láthair ag Cultúr Éireann anseo ón mbliain 2008 agus tá an clár comhchoimeádta ag Morag Deyes, Richard Wakely agus Cultúr Éireann.

• Dhá léiriúchán amharclannaíochta, lena n-áirítear Man of Valour leis an Corn Exchange Theatre Company ag an Traverse Theatre agus Silent ag Dance Base [chríochnaigh Man of Valour coicís ar stáitse ar an Domhnach 14 Lúnasa].  Tá meas mór ar an dá ionad as a dtacaíocht do ghlórtha atá ag teacht chun cinn agus as ardán a thabhairt do shaothar ceannródaíoch, in Albain agus go hidirnáisiúnta, agus tá tacaíocht leanúnach tugtha acu d’ealaíontóirí Éireannacha ag Féilte Dhún Éideann.

• Léifidh ceithre scríbhneoir déag sleachta ag Féile Idirnáisiúnta Leabhar Dhún Éideann na bliana seo.  Seo an dara bliain a bhfuil taispeántas údar Éireannacha curtha i láthair ag Cultúr Éireann ag an bhFéile scríbhneoirí.

Tugann Cultúr Éireann tacaíocht freisin d’ealaíontóirí Éireannacha a ghlacann páirt in iliomad imeacht cultúrtha agus i bhféilte in Albain i gcaitheamh na bliana.
CRÍOCH.

Tá an tAire Ó Duibhneacháin ar fáil i gcomhair agallaimh ach glaoch ar 087 2908193

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service