19/11/13

19/11/2013 : Labhraíonn an tAire Deenihan le Comhdháil Rannóg na hÉireann den Institiúid Chairte um Éiceolaíocht agus Bainistíocht Chomhshaoil (CIEEM)

Dé Máirt 19 Samhain 2013: Labhróidh Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, tráthnóna inniu le Comhdháil Rannóg na hÉireann den Institiúid Chairte um Éiceolaíocht agus Bainistíocht Chomhshaoil (CIEEM) in  Óstán Moran's Red Cow, Baile Átha Cliath. Ba shraith de chuir i láthair spriocdhírithe, cás staidéir agus ceardlanna a bhí sa chomhdháil a mhair dhá lá.

Is foras comhaltais gairmiúil é an CIEEM a dhéanann ionadaíocht ar éiceolaithe agus ar bhainisteoirí comhshaoil, agus a thugann tacaíocht dóibh, sa Ríocht Aontaithe, in Éirinn agus thar lear. Is sochaí a chuireann luach ard ar an gcomhshaol nádúrtha an Fhís atá acu; sochaí a thugann aitheantas don ionchur a bhíonn ag éiceolaithe agus ag bainisteoirí comhshaoil i gcaomhnú an chomhshaoil nádúrtha. Bunaíodh an CIEEM i 1991 agus tá baill ann ó réimsí earnálacha fostaíochta, ina measc údaráis áitiúla, gníomhaireachtaí rialtais, eagraíochtaí neamhrialtasacha, comhairleacht chomhshaoil, an saol acadúil agus earnáil na tionsclaíochta.

Ina óráid, dúirt an tAire Deenihan: "Mar is eol daoibh, tá an Rialtas ag obair go dian chun ár ngeilleagar a chur ina cheart, poist a chur ar fáil do mhuintir na tíre agus misneach an náisiúin a fháil ar ais. Ach caithfimid freisin a bheith airdeallach maidir lenár dtimpeallacht agus íomhá na hÉireann go hidirnáisiúnta a bhuanú mar sholáthraí bia den chéad scoth agus mar áit iontach le cuairt a thabhairt uirthi agus le dul amach faoin dúlra chomh maith. Táimid á dhéanamh seo ar mhaithe linn féin agus mar bhaill fhreagracha den Chomhphobal Eorpach i gcoitinne. Dá bhrí sin, ní foláir dúinn fíor-thuiscint cheart a bheith againn ar an timpeallacht agus bímid ag brath ar scoth na comhairle éiceolaíochta chun treoir a thabhairt dúinn agus muid ag pleanáil agus ag forbairt don am atá amach romhainn. Tá sé thar a bheith úsáideach go bhfuil bhur nInstitiúid ag leanacht uirthi ag socrú ardchaighdeáin ghairmiúla agus bhur spreagadh chun eolas agus dea-chleachtas a mhalartú'.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service