20/08/11

20/08/2011 Fáilte curtha ag an Aire Deenihan roimh an Méadú Leanúnach ar Líon na gCuairteoirí ar Institiúidí Cultúrtha

Chuir Jimmy Deenihan T.D., Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, fáilte inniu (Dé Sathairn, 20 Lúnasa 2011) roimh an scéala gur thug 1,735,903 duine cuairt ar na hinstitiúidí cultúrtha a fhaigheann cistiú ón Roinn le linn na chéad sé mhí den bhliain seo. Is ionann sin agus méadú 6% ar an tréimhse chéanna anuraidh. Dearbhaítear leis sin an méadú leanúnach a tháinig ar líon na ndaoine a thug cuairt ar ár n-institiúidí cultúrtha le blianta beaga anuas.

Dúirt an tAire gur léiriú maith ar a gcuireann an earnáil seo leis an bpacáiste foriomlán turasóireachta é an méadú ar líon na gcuairteoirí ar ár n-institiúidí cultúrtha. Ó tharla go bhfuil na healaíona lárnach anois sa dearcadh a bhíonn ag daoine thar lear ar Éirinn, tá na hinstitiúidí cultúrtha ag cur go mór leis an iarracht náisiúnta íomhá idirnáisiúnta na hÉireann a athchóiriú agus a chur chun cinn. "Go háirithe agus muid anois ag teannadh le deireadh laethanta saoire scoile an tsamhraidh, d’áiteoinn ar theaghlaigh cuairt a thabhairt ar an iliomad institiúidí cultúrtha ar féidir dul isteach iontu saor in aisce. Creidim go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach suim in oidhreacht uathúil na hÉireann a mhúscailt i measc daoine óga. D’fhéadfaí cuairt lae a thabhairt ar Ard-Mhúsaem na hÉireann nó ar an Leabharlann Náisiúnta i mBaile Átha Cliath agus bualadh suas chuig Faiche Stiabhna ina dhiaidh sin. Nó d’fhéadfaí cuairt a thabhairt ar Áiléar Crawford i gCorcaigh, go deimhin, agus roinnt ama a chaitheamh i bPáirc Mhic Ghearailt ansin. Ní ligfeadh páiste ná duine fásta ar bith lá mar sin i ndearmad go deo," a dúirt an tAire Deenihan.

Tá cead isteach saor in aisce chuig bailiúcháin na nInstitiúidí Cultúrtha Náisiúnta. Cuireann na hInstitiúidí Cultúrtha Náisiúnta imeachtaí oideachasúla agus imeachtaí atá oiriúnach do theaghlaigh ar fáil saor in aisce i gcaitheamh na bliana chomh maith.

 

Chun agallamh a chur ar an Aire Deenihan, cuir glaoch ar 087 2908193.Thug 514,614 duine san iomlán cuairt ar cheithre láthair de chuid Ard-Mhúsaem na hÉireann sna chéad sé mhí den bhliain 2011 i gcomparáid leis an 420,676* duine a thug cuairt ar na láithreacha sin sna chéad sé mhí den bhliain 2010. Cláraíodh méadú suntasach freisin ar líon na ndaoine a thug cuairt ar an Leabharlann Náisiúnta (+18.77%), ar Áras Nua-Ealaíne na hÉireann (+11.13%) agus arLeabharlann Chester Beatty (+17.43%) Tháinig méadú freisin ar líon na ndaoine a thug cuairt ar láithreacha taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath, cosúil le Músaem Bhád Aeir Fhainge agus Músaem Hunt i Luimneach.

Líon na gCuairteoirí ar Institiúidí Cultúrtha

Cuairteoirí Ean.- Noll. 2011

Ean. 10- Meith 10

Ean. 11- Meith 11

% Méadú / Laghdú

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

185,591

79,634

94,584

18.77

Áras Nua-Ealaíne na hÉireann

418,977

226,996

252,253

11.13

An Ceoláras Náisiúnta

318,667

164,718

152,492

-7.42

National Gallery of Ireland

736,855

354,569

298,973

-15.68

Leabharlann Chester Beatty

206,653

90,292

106,033

17.43

An Chartlann Náisiúnta

15,242

7,813

6,721

-13.98

Ard-Mhúsaem na hÉireann, Sráid Chill Dara

366,201

162,656

189,789

16.68

Ard-Mhúsaem na hÉireann, Dún Uí Choileáin

258,822

125,498

136,876

9.07

Músaem Stair an Dúlra*

253,597

78,245

135,595

n/a

Ard-Mhúsaem na hÉireann, Páirc Thurlaigh

114,343

54,277

52,354

-3.54

Áiléar Crawford

188,823

93,423

93,087

-0.36

Iomlán

3,063,771

1,438,121

1,518,757

5.61

Cuairteoirí Ean.- Noll. 2011

Ean. 10- Meith 10

Ean. 11- Meith 11

% Méadú / Laghdú

Leabharlann an Ardeaspaig Marsh

7,730

3,258

3,593

10.28

Músaem Bhád Aeir Fhainge

31,601

9,830

11,363

15.60

Músaem Hunt, Luimneach

23,498

9,628

27,815

188.90

An Gailearaí Eolaíochta

216,842

96,259

114,369

18.81

Gailearaí Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath

158,584

75,037

60,006

-20.03

Iomlán

438,255

194,012

217,146

11.92

*Bhí Músaem Stair an Dúlra dúnta ó mhí Iúil 2007 go dtí deireadh mhí Aibreáin na bliana 2010.

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service