20/08/11

20/08/2011 ‘Do Stair, Do Chultúr, Do Nádúr Féin’ / ‘Your History, Your Culture, Your Nature’

Sheol Séamus Ó Duibhneacháin, T.D., Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, seachtain gníomhaíochtaí do Sheachtain Oidhreachta Chiarraí in Ionad Lítríochta agus Cultúrtha an tSeanchaí i Lios Tuathail tráthnóna inniu (Dé Sathairn, 20 Lúnasa, 2011).  Is í seo an t-aonú bliain is fiche a bhfuiltear ag reáchtáil na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta agus beidh os cionn 1,400 imeacht ar siúl ar fud na tíre.

Tá Seachtain Oidhreachta Chiarraí ina cuid den tSeachtain Oidhreachta Náisúnta (20-28 Lúnasa), atá á comhordú ag an gComhairle Oidhreachta.  Is iad Forbairt Chiarraí Thuaidh & Thoir (NEKD) agus Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Chiarraí atá ag comheagrú an imeachta a bheidh ar siúl in Ionad an tSeanchaí.  Tá an t-imeacht seo ar cheann de thart ar 60 imeacht a bheidh ar bun ar fud Chiarraí le linn na naoi lá agus cuirfear fáilte roimh an bpobal ann.

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt an tAire Ó Duibhneachaín: “Ní féidir béim sách mór a chur ar a thábhachtaí is atá sé ceiliúradh a dhéanamh ar ár n-oidhreacht agus meas a bheith againn uirthi.  Is í ár ndúchas í.  Is gné shuntasach den saol í a nascann muid lenár sinsir agus leis an am atá caite.    Cuidíonn sí linn ár bhféiniúlacht agus ár bhfréamhacha a shainiú agus cuireann sí bonn faoi stair na tíre.

“Tá an Ghaeilge an-tábhachtach freisin – is páirt í dár gcuid oidhreachta.  Molaim daoibh páirt a ghlacadh chun í a chaomhnú.   Is cuid speisialta dár gcultúr ár dteanga – is cuid din í agus is í a dhéanann idirdhealú idir muid agus daoine eile san Eoraip agus níos faide ó bhaile.  Mura n-éireoidh leat, ar chúis amháin nó ar chúis eile, freastal ar aon cheann d’imeachtaí na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta, ní gá duit ach díriú ar bheagán níos mó Gaeilge a labhairt sa bhaile nó ag an obair nó cibé áit a mbeidh deis agat sin a dhéanamh.”

Léireoidh an taispeántas ealaíne ‘Building Stories’ in Ionad an tSeanchaí oidhreacht thógtha shaibhir Chontae Chiarraí agus beidh saothair le réimse leathan ealaíontóirí san áireamh ann.  De réir théama Sheachtain Oidhreachta 2011 – an seanchas – beidh gach saothar crochta le taobh a scéil, mar a insíonn a údar é.  Rachaidh an taispeántas go Neidín ansin, áit a mbeidh sé ar taispeáint ar feadh coicíse.

“Mar Aire sa Roinn Oidhreachta, tá an-áthas orm go bhfuilim in ann tacú leis an tionscnamh seo.  Cuimsíonn téama na bliana seo “Do Stair, Do Chultúr, Do Nádúr Féin” sraitheanna agus gnéithe éagsúla ár n-oidhreachta agus táthar ag súil go meallfar pobal forleathan chun páirt a ghlacadh ann.”

Eisithe ag Therese O’Connor 0872908193

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service