22/06/15

22/06/2015 Fáilte á cur ag an Aire Mhic Unfraidh roimh chinneadh Fhondúireacht Alfred Beit díolachán ealaíne a chur siar

Tá fáilte curtha ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Mhic Unfraidh T.D., tráthnóna inniu (Dé Luain) roimh chinneadh Fhondúireacht Alfred Beit an díol ar ceant atá beartaithe do shaothair ealaíne óna bailiúchán i mí Iúil a chur siar.

Agus í ag labhairt tráthnóna inniu, dúirt an tAire Mhic Unfraidh:

Nuair a chas mé le hiontaobhaithe Fhondúireacht Alfred Beit an tseachtain seo caite, d'iarr mé orthu moill a chur ar dhíolachán na saothar ealaíne, sa dóigh is go bhféadfaí féachaint ar roghanna eile. Cé go bhfuil meas agam ar neamhspleáchas na Fondúireachta, is é an cloch is mó ar mo phaidrín na sathaoir ealaíne a choinneáil in Éirinn más féidir.

"Tá an-áthas orm, mar sin, go bhfuil cinneadh déanta ag an bhFondúireacht an díolachán a chur siar, i bhfianaise m'iarraidh agus bronntóirí Éireannacha a tháinig chun cinn agus atá ag smaoineamh ar roinnt de na saothair a cheannach. Tuigim, mar chuid den socrú sin, go mbronnfaí saothair ealaíne ar fhoras cultúrtha Éireannach trí leas a bhaint as Alt 1003 - faoiseamh cánach. Fáiltítear go mór roimh seo. Tá áthas orm freisin go bhfuil an Fhondúireacht chun dul i mbun idirbheartaíochta leis an gceantálaí Christie's.

"Tá sé tábhachtach go dtabharfar faoi deara, cé go bhfuil srianta cistithe ann go fóill, go gcuireann an faoiseamh cánach arna sholáthar ag an Rialtas faoi Alt 1003 den Acht Airgeadais córas flaithiúil ar fáil chun cur ar ár gcumas saothair ealaíne, a thabharfaí amach as an Stáit seachas é, a choinneáil anseo. Mar gheall gur cuireadh an díolachán siar, tá faill againn anois féachaint ar bhealaí chun leas a bhaint as an gcóras sin sa chás seo.

"Tuigim na dúshláin an-mhór atá le sárú acu siúd atá ag iarraidh ár dtithe stairiúla, ar nós Russborough, a chothabháil. Tá sé ar intinn agam plé le mo chomhghleacaithe Rialtais, lena n-áirítear an tAire Stáit in Oifig na nOibreacha Poiblí, Simon Harris TD, agus gníomhaíochtaí Stáit eile, chun breithniú a dhéanamh ar conas is féidir linn oibriú le chéile chun todhchaí Russborough a chosaint.

Mar Aire Oidhreachta, tá mé tiomanta do réitigh inbhuanaithe a aimsiú d'earnáil na dtithe stairiúla i gcoitinne. Tá an Grúpa Stiúrtha ar Thithe Stairiúla, a bhunaigh mé roinnt míonna ó shin, le tuairisc a thabhairt dom gan mhoill ina mbeidh pointí gnímh d'fhonn an earnáil seo a chosaint agus a chur chun cinn sa todhchaí."

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service