22/08/11

22/08/2011 Ó Duibhneacháin ag Ceiliúradh na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta

Tá an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta, a bheidh ar bun ón Satharn 20 Lúnasa go dtí an Domhnach 28 Lúnasa, 2011 á ceiliúradh inniu (Dé Luain, 22 Lúnasa, 2011) ag Séamus Ó Duibhneacháin, T.D., Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.  Is iad príomhaidhmeanna na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta feasacht ar ár n-oidhreacht thógtha, nádúrtha agus chultúrtha a chur chun cinn agus, dá réir sin, caomhnú agus cosaint na hoidhreachta sin a spreagadh.

Comhordaíonn an Chomhairle Oidhreachta an tionscnamh i gcomhar leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, na hÚdaráis Áitiúla, comhlachtaí Stáit cosúil le hOifig na nOibreacha Poiblí, iarsmalanna agus leabharlanna agus grúpaí deonacha ar fud na tíre.

Tá an tAire Ó Duibhneacháin ag tacú leis an tSeachtain Oidhreachta le fada an lá.  Is í seo an chéad bhliain atá sé ina Aire le freagracht as cúrsaí oidhreachta agus, mar sin, ba mhian leis ach go háirithe béim a chur ar a thábhachtaí is atá sé go nglacfadh daoine, is cuma cén aois iad, páirt in imeachtaí na Seachtaine Oidhreachta agus go mbainfidís sásamh astu.  Tá súil aige go dtabharfaidh na himeachtaí sin ugach do dhaoine spéis a chur i bhfoghlaim faoi Do Stair, Do Chultúr, Do Nádúr Féin – téamaí an tionscnaimh – ar feadh an tsaoil.

Ag labhairt dó faoin tseachtain, dúirt an tAire Ó Duibhneacháin, “léiríonn an réimse imeachtaí a bheidh ar siúl le linn na Seachtaine Oidhreachta éagsúlacht ár n-oidhreachta, rud atá ina gné lárnach dínn féin agus dár dtír.  Níor cheart dúinn riamh an beag is fiú a dhéanamh dár n-oidhreacht; tá ról lárnach ag an oidhreacht ó todhchaí na hÉireann a mhúnlú agus cur léi.  I mbliana tá clár naoi lá de ghníomhaíochtaí náisiúnta leagtha amach don tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta.  Táim ag súil go mór le páirt a ghlacadh in go leor de na himeachtaí a bheidh ar siúl ar fud na tíre le linn na Seachtaine Oidhreachta.”

Beidh an tAire Ó Duibhneacháin páirteach i sraith gníomhaíochtaí Oidhreachta le linn na Seachtaine Oidhreachta.  Tabharfaidh sé cuairt ar Champa na Maoirseoirí Sóisearacha Fiadhúlra i bPáirc Náisiúnta Chill Airne agus glacfaidh sé páirt i siúlóid oidhreachta 10km as an gCaisleán Nua go dtí an Bhearna i Luimneach, i measc imeachtaí eile.  Le linn na seachtaine, tabharfaidh an tAire Ó Duibhneacháin cuairt ar shuíomhanna oidhreachta agus ar imeachtaí i gCorcaigh agus i Maigh Eo.

Tá breis eolais faoi na himeachtaí ar fáil ar www.heritageweek.ie, ó oifigigh oidhreachta na n-údarás áitiúil nó trí ghlaoch ar an líne ghlao sábhála 1850 200 878.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service