22/08/13

22/08/2013:An Ghaeilge agus Cultúr na hÉireann i Sydney na hAstráile - Casann an tAire Deenihan le mic léinn agus múinteoirí i bhFondúireacht an Léinn Cheiltigh.

Déardaoin 22 Lúnasa 2013: Chas Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, le lucht acadúil agus le mic léinn Ghaeilge i Roinn an Léinn Cheiltigh in Ollscoil Sydney.  Chas an tAire Deenihan le Clare Dunne Uasal, Uachtarán Fhondúireacht an Léinn Cheiltigh, chomh maith.

Tá an tAire Deenihan i Sydney mar chuid den chlár imeachtaí atá ar bun roimh Chuimhneachán Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir ar an Domhnach, 25 Lúnasa 2013, ag Hyde Park Barracks.

Cuireann Ollscoil Sydney Cúrsa sa Ghaeilge agus i gCultúr na hÉireann ar fáil le cúnamh deontais ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta faoi na Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge.  Déantar mionstaidéar ar an nGaeilge le linn an chúrsa seo i gcomhthéacs stair agus chultúr na hÉireann.  Is í Ollscoil Sydney an t-aon ollscoil sa Leathsféar Theas a chuireann an Ghaeilge ar fáil mar chuid lárnach de chéim ollscoile.

Dúirt an tAire Deenihan an méid seo inniu: "Is in onóir Chuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir atáim ag tabhairt cuairte ar Sydney agus freisin chun ceiliúradh a dhéanamh ar an tionchar mór a bhí ag imircigh na hÉireann ar a dtír nua. Tá an-áthas orm, mar sin, go bhfuil an Ghaeilge, a chaill mórán imirceach nuair a d'fhág siad Éire, fós beo anseo i Sydney. Is iontach an rud é a chloisteáil go bhfuil tóir ag mic léinn ar an nGaeilge agus ar staidéar ar an tSibhialtacht Cheilteach agus tá súil agam go bhfanfaidh sé mar sin."

Dúirt an tAire Deenihan: "Ba mhaith liom an deis seo a thapú chun aitheantas a thabhairt don Ollamh Anders Almqvist a bhfuil jab iontach déanta aige mar an Sir Warwick Fairfax Professor of Celtic Studies in Ollscoil Sydney. Tá ról tábhachtach á chur i gcrích aige ó ceapadh é agus guím buíochas ó chroí leis thar ceann phobal agus Rialtas na hÉireann as sin. Go raibh maith agat as an obair dhíograiseach agus thábháchtach atá déanta agat".
CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service