22/10/12

22/10/2012 Cuireann Deenihan cosc ar fhiach an Chrotaigh

D'fhógair an tUasal Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, inniu (22 Deireadh Fómhair 2012) go bhfuil an Crotach curtha as an áireamh do shéasúr oscailte éin géime fiáine.  Go traidisiúnta bhíodh séasúr fiaigh aon mhí (mí na Samhna) ag an gCrotach ach tá cosc á chur air sin anois ó tharla go bhfuil na héin seo faoi bhagairt ó thaobh an chaomhnaithe de.

Dúirt an tAire "Measann roinnt suirbhéanna agus staidéar le bliain anuas go bhfuil titim suntasach tarlaithe i líon na bpéirí pórúcháin i measc na gCrotach sa tír seo. Léiríonn na meastacháin seo laghdú idir 60% agus 96%.

Tá an Crotach ar an liosta dearg de speicis atá faoi bhagairt ar fud an domhain ag an International Union for Conservation of Nature (IUCN) ó 2007.   Tá na fadhbanna céanna ar fud na hEorpa agus meastar an líon Crotach a bheith ag meath.

Dúirt an tAire freisin "Cuirfidh caomhantóirí agus fiagaithe fáilte roimh an gcinneadh seo. Tuigim go bhfuil cosc deonach ar fhiach an chrotaigh tugtha isteach cheana féin ag roinnt eagraíochtaí fiaigh agus molaim iad as an ngníomh sin.   Meastar go gcuideoidh tuilleadh taighde air seo agus ar speicis eile éan leis na Pleananna Gníomhaíochta Speiceas leis an tuiscint atá againn ar na gnéithe a chuireann leis an meath," a dúirt an tAire.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service