22/10/12

22/10/2012 Cuireann Deenihan cosc ar fhiach an fhia rua baineann i gCiarraí

D'fhógair an tUasal Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, inniu (22 Deireadh Fómhair 2012) go bhfuil fia rua baineann Chiarraí curtha as an áireamh do shéasúr oscailte an fhiaigh.     Ó tharla go bhfuil cosc ar fhiach fhia rua baineann Chiarraí faoin Ordú Séasúir Oscailte, tá cosc ar an speiceas fia rua Chiarraí fireann agus baineann araon anois.

Dúirt an tAire "Is gné uathúil dár n-oidhreacht é Fia Rua Chiarraí. Tá Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra mo Roinne ag déanamh monatóireacht ar an bhfia rua i bPáirc Náisiúnta Chill Airne agus tá tugtha faoi deara acu go bhfuil meath mór ar líon na bhfianna rua le blianta beaga anuas.   Mar sin, tá cinneadh déanta agam cosc a chur ar fhiach an speicis uathúil seo chun líne speisialta an fhia rua i gCiarraí a chaomhnú.

Dúirt an tAire freisin gur chreid sé go dtacódh fiagaithe leis an mbeart seo agus gurbh é a thuiscint go raibh iarrtha ag roinnt eagraíochtaí fiaigh ar a Roinn rud éigin a dhéanamh chun dul i ngleic le drochstádas fhia rua Chiarraí.     Beidh an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, atá faoi choimirce Roinn an Aire, ag déanamh dlúthmhonatóireacht ar chomhlíonadh an tionscnaimh.

Tá cinneadh déanta ag an Aire freisin tús a chur le hathbhreithniú níos ginearálta ar an Ordú Séasúir Oscailte do speicis eile fianna.  Dúirt sé "Tharla an t-athrú mór is deireanaí ar an Séasúr Oscailte do speicis fianna in 2005 agus, mar sin, creidim go bhfuil sé in am anois athbhreithniú a dhéanamh air.  Iarraim ar na grúpaí leasmhara éagsúla páirt a ghlacadh sa phróiseas comhairliúcháin seo mar go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh tuairimí agam ó réimse leathan páirtithe leasmhara.  Cuideoidh sé seo le mo Roinn agus muid ag déanamh cinneadh an bhfuil athruithe ag teastáil ar an Ordú nó nach bhfuil."

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service