23/08/12

23/08/2012 Osclaíonn an tAire Mac Fhionnlaoich cúrsa óige do Chomhaltas Ceoltóirí Éireann agus fógraíonn sé deontas €256,000 do Chomharchumann Mhic Dara, an Cheathrú Rua

Agus é ag caint ag an oscailt oifigiúil ar chúrsa náisiúnta ceannaireachta d’oifigí Chomhaltas Ceoltóirí Éireann sa Cheathrú Rua i nGaeltacht na Gaillimhe inniu dúirt an tAire Stáit ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D.  go raibh cúrsaí oideachais ag croílár an Chomhaltais ón tús agus go raibh tuiscint fadradharcach ag bunaitheoirí an Chomhaltais ar an tábhacht a bhain leis an Aos Óg i láidriú na gluaiseachta agus ar fhorbairt an Chultúir Ghaelaigh. “Tá áthas orm a bheith anseo ar an gCeathrú Rua i lár na Gaeltachta leis na daoine óga seo a bheidh ina gceannairí don Chomhaltas sa todhchaí” a dúirt an tAire Stáit.  Bliain ar leith í an bhliain seo i saol an Chomhaltais mar cuireadh béim speisialta ar an nGaeilge i gcaitheamh na bliana. “D’éirigh libh feasacht a spreagadh agus stádas a thabhairt don teanga agus déanaim comhghairdeas libh anois agus an cúrsa seo a eagrú go hiomlán trí Ghaeilge” a dúirt an tAire Stáit.
Suas le 30 baill óga den Chomhaltas atá cláraithe le freastal ar an gcúrsa seo, iadsan atá mar oifigí agus baill gníomhach sa Chomhaltas ar fud na tire. Is í Máirín De Brún, iníon Shéamuis De Brún a bhí mar Uachtarán ar an gComhaltas atá mar áisitheoir ar an chúrsa.  Bhí Máirín ina Stiúrthóir ar Ghaeleagras go dtí le déanaí.
Fad a bhí an tAire Stáit Mac Fhionnlaoich ar an gCeathrú Rua d’fhógair sé go raibh deontas €256,000 ceadaithe aige do Chomharchumann Mhic Dara  le cumasú dóibh foirgneamh a cheannach le hathchóiriú mar halla pobail/cóiríocht coláiste Gaeilge agus cóiríocht oifige don Chomharchumann féin. “Cuirfidh an cuidiú seo ar chumas an Chomharchumainn an mhaoin seo atá díomhaoin faoi láthair a cheannach le go mbeidh sé ar fáil mar áis phobail agus mar chóiríocht coláiste Gaeilge” a dúirt an tAire Stáit.
Dúirt an tAire Stáit go raibh se fíor-thábhachtach go mbeadh tacaíocht den chineál seo ar fáil faoin Straitéis 20 bliain don Ghaeilge le go mbeidh pobal na Gaeltachta in ann tabhairt faoi na dúshláin a bhaineann le próiseas pleanála teanga a chur chinn. “Is infrastruchtúr Gaeilge atá i gceist anseo” a dúirt sé “a bheidh mar thacaíocht don Chomharchumann - i gcomhar le pobal na Ceathrú Rua - a bheith lárnach i dtreisiú na Gaeilge mar theanga pobail”.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service