23/08/14

23/08/2014 : Déanann an tAire Humphreys comóradh ar an gcéad Éireannach ar bronnadh Cros Victoria orthu le linn an Chéad Chogadh Domhanda

Tá an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys T.D., ag comóradh an 100 bliain ón gcéad uair a bronnadh Cros Victoria ar Éireannach in Arm na Breataine le linn an Chéad Chogadh Domhanda, ag ócáid chuimhneacháin inniu (Dé Sathairn) i Reilig Ghlas Naíon. Is í Cros Victoria an onóir mhíleata is airde a bhronntar as laochas ar fhórsaí armtha na Breataine.

Tá leac phábhála speisialta á bhronnadh ag an Tiarna Ahmad of Wimbledon, Fo-Rúnaí Stáit Parlaiminte do Phobail agus don Rialtas Áitiúil, i gcuimhne ar an Lt Maurice Dease, as Contae na hIarmhí a bhásaigh ag Mons ar an lá seo i 1914.

Tá tionscnamh na leac cuimhneacháin, a fógraíodh i mí Lúnasa 2013, ina chuid de chlár cuimhneacháin na Breataine le comóradh a dhéanamh ar an gCéad Chogadh Domhanda.

Agus í ag glacadh leis an leac chuimhneacháin ón Tiarna Ahmad, dúirt an tAire Humphreys: 'Tabharfaidh na leaca seo chun cuimhne an líon beag saighdiúirí aonair sa Chéad Chogadh Domhanda a sheas amach mar gheall ar a misneach agus a ngníomhaíochtaí.  Creidim go dtabharfaidh eolas ar a seirbhís agus ar a gcúlra léargas do ghlúine an lae inniu ar nádúr an chogaidh.  Tá súil agam go meabhróidh na leaca seo na saighdiúirí dúinn, chomh maith le tragóid an chogaidh uafásaigh sin.'

Cuirfidh na Sasanaigh 35 leac chuimhneacháin ar fad ar fáil agus cuimseofar iad i séadchomhartha in Éirinn.  Tá na chéad leaca cuimhneacháin orthu siúd ar bronnadh Cros Victoria orthu á leagan i Sasana den chéad uair inniu freisin.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service