23/08/14

23/08/2014 Tús curtha ag an Aire Mhic Unfraidh leis an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta

Dúirt Heather Humphreys, T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta inniu (Dé Sathairn, an 23 Lúnasa) go raibh lúcháir uirthi ócáid tosaigh na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta a sheoladh i gCearnóg Mhuirfean.

Beidh an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta, a bhfuil sé mar aidhm léi feasacht a chur chun cinn ar ár n-oidhreacht thógtha, nádúrtha agus chultúrtha sa dóigh is go bhféadfaidh muid a caomhnú a spreagadh, ar siúl ón Satharn, an 23 Lúnasa go dtí Dé Domhnaigh, an 31 Lúnasa 2014.    Chun Ceiliúradh Fiche Bliain na Náisiún Aontaithe ar Bhliain Idirnáisiúnta an Teaghlaigh a chomóradh, is é téama na bliana seo ‘Teaghlaigh – na glúnta ag foghlaim faoin oidhreacht le chéile’.

Agus í ag labhairt ag an seoladh inniu, dúirt an tAire Mhic Unfraidh : "Tá lúcháir orm bheith in ann tús a chur leis an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta anseo i gCearnóg Mhuirfean, áit a bhfuil raon iontach de thaispeántais agus léirithe le feiceáil.  Beidh níos mó ná 1,700 imeacht ar siúl ar fud na tíre mar chuid den tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta i mbliana, agus léiríonn sin an tábhacht atá leis an oidhreacht i measc na bpobail áitiúla agus an méid suime a chuireann daoine inti.

"Cuireann sé ola ar an gcroí an tsuim atá á léiriú ag gach duine, idir óg is aosta, anseo ag ócáid teaghlaigh an lae inniu.    Tá téama teaghlaigh na bliana seo an-oiriúnach mar, ag deireadh an lae, is iad teaghlaigh, agus iad ag déanamh a gcion don bpobal áitiúil, a chaomhnaíonn ár n-oidhreacht agus a thabharfaidh ár dtraidisiúin agus ár n-eolas don chéad ghlúin eile."

"Ba mhaith liom an obair atá déanta ag pobail sna cathracha, sna bailte agus sna sráidbhailte a mholadh, óir is dá bharr sin a éireoidh go maith leis an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta arís i mbliana.    Mholfainn do gach duine cuairt a thabhairt ar cheann den iliomad ócáidí a bheidh ar siúl i do cheantar áitiúil an tseachtain seo."

Tá imeachtaí do chách ar siúl ag an ócáid tosaigh i gCearnóg Mhuirfean le taispeántais, léirithe scileanna traidisiúnta, athirisí Lochlannacha agus fiú preabdholmain.   Tá seandálaithe ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ar fáil freisin le hobair Sheirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta a phlé.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service