23/08/14

23/08/2014 An tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta á seoladh ag an Aire Stáit Joe McHugh ag an Dún, Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall

Bhí an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Joe McHugh T.D., ag an Dún i gCo. Dhún na nGall inniu leis an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta a sheoladh.

Tháinig an t-úinéir talún, Josie McHugh, in araicis an Aire McHugh, agus thaistil siad ar bhád trasna Loch an Dúin.  Ar shroicheadh an oileáin dó, tugadh ar thuras ar fud an Dúin é faoi threoir Choiste Turasóireachta Cultúrtha Thor Mór, Ionad Dolmainí Chill Chluaine agus oibrithe deonacha ón cheantar.

Beidh an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta ar siúl ón Satharn, an 23 Lúnasa go dtí Dé Domhnaigh, an 31 Lúnasa 2014 mar chuid den tionscnamhLaethanta Oidhreachta na hEorpa, a thug Comhairle na hEorpa isteach sa bhliain 1991 le tacaíocht an Aontais Eorpaigh.   Bhí Éire ar cheann de na chéad tíortha a ghlac páirt i Laethanta Oidhreachta na hEorpa agus i mbliana tá níos mó ná 50 tír le páirt a ghlacadh ann. Is é téama na bliana seo: 'Teaghlach - na glúnta ag foghlaim faoin oidhreacht le chéile.'

Agus é ag labhairt ag an ócáid, dúirt an tAire McHugh: "Is deis ar dóigh í an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta do theaghlaigh - óg agus aosta - chun teacht le chéile agus páirt a ghlacadh i raon leathan de ghníomhaíochtaí.  Is í an ócáid is fearr í chun díriú ar an méid atá ar eolas ag daoine faoinár suíomhanna oidhreachta áitiúla ar nós 'An Dún' agus seoda luachmhara dá leithéid, agus an t-eolas sin a mhéadú.  Tá súil agam go mbainfidh achan duine sult as an ócáid seo agus go n-aibhseoidh sí an obair a rinne na daoine uilig a raibh baint acu léi agus go méadófar feasacht ar oidhreacht thógtha agus nádúrtha faoi leith Dhún na nGall."

Is iad príomhaidhmeanna na Seachtaine Oidhreachta feasacht ar ár n-oidhreacht thógtha, nádúrtha agus chultúrtha a fheabhsú agus a caomhnú a spreagadh ar an dóigh seo.  Tá beagnach 100 ócáid ar siúl ar fud Co. Dhún na nGall.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service