23/09/11

23/09/11 Tacaíonn an tAire Deenihan le hÓiche Chultúir 2011

Tabharfaidh Jimmy Deenihan, T.D., Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, cuairt tráthnóna (Dé hAoine, 23 Meán Fómhair 2011) ar réimse ionad a bhfuil a gcuid doirse oscailte acu don phobal chun ceiliúradh a dhéanamh ar Oíche Chultúir 2011 i mBaile Átha Cliath.

Beidh léiriúcháin bheo, ceardlanna, turais ar dhánlanna, cainteanna, drámaí, damhsa agus réimse leathan gníomhaíochtaí cruthaíocha eile ar bun anocht.  Beidh ócáid chultúir éigin ann do gach duine mar chuid den Oíche Chultúir.  Cuirfidh Oíche Chultúir Bhaile Átha Cliath 2011 deis uathúil ar fáil do mhuintir Bhaile Átha Cliath agus do chuairteoirí ar an bpríomhchathair sásamh a bhaint as cuairt ar Iarsmalanna, ar Dhánlanna, ar Shéipéil, ar thithe stairiúla, ar stiúideonna ealaíontóirí agus ar ionaid chultúrtha.

Cuirfidh an tAire Deenihan tús lena chuid cuairteanna i Músaem na gCoimisinéirí Ioncaim áit a bhfeicfidh sé na chéad chuntais a chuir na Coimisinéir Ioncaim i dtoll a chéile faoi chéad Rialtas neamhspleách na hÉireann i 1922.  Feicfidh sé freisin craiceann Mac Tíre Mongólach, capall bréige clúdaithe le craiceann gabhair, cobra óg i mbuidéal, sliogáin concanna atá i mbaol, samplaí d’earraí déanta as eabhar agus blaosc turtair a ghabh na Coimisinéirí.

Tabharfaidh an tAire cuairt ansin ar Leabharlann Chester Beatty chun breathnú arís ar Thaispeántas Matisse agus chun breathnú ar thaispeántas nua atá curtha leis an mbailiúchán buan sa Leabharlann – sin na ‘Fallaingí Dragain’, na fallaingí foirmiúla síoda a chaith Impire na Síne, teaghlach an Impire agus na hoifigigh cúirte i gcomhair ócáidí searmanais.  Ar an mbealach go Barra an Teampaill tabharfaidh an tAire Deenihan cuairt ar Halla Cathrach Bhaile Átha Cliath.  Is eiseamláir iontach é Halla na Cathrach den ailtireacht Seoirseach a bhfuil cáil ar Bhaile Átha Cliath ar fud an domhain mar gheall uirthi.

I mBarra an Teampaill tabharfaidh an tAire Deenihan cuairt ghairid ar The Ark – ionad cultúrtha do pháistí, áit a mbeidh an fidléir agus an veidhleadóir Zoë Conway agus an giotáraí John McIntyre ag cur ceol ar fáil don lucht éisteachta.  Rachaidh sé ansin chuig Foirgneamh Filmbase Ghaelchultúr áit a mbeidh ceardlann chultúrtha Ghaelach in amhránaíocht agus i ndamhsa ar an sean-nós ar fáil.

Ina dhiaidh sin rachaidh an tAire go dtí Áras Nua-Ealaíne na hÉireann i gCill Mhaighneann áit a seolfaidh sé dhá fhoilseachán i Sraith Áras Nua-Ealaíne na hÉireann, Anne Madden: Painting and Reality agus Barry Flanagan: Poet of the Building Site, na cinn is déanaí i sraith shuntasach de leabhair ealaíontóirí bunaithe ar Bhailiúchán Áras Nua-Ealaíne na hÉireann.

Ar deireadh tabharfaidh sé cuairt ar ionad a bhfuil seanaithne aige air – Páirc an Chrócaigh.  Is í Páirc an Chrócaigh an láthair spóirt is mó agus is cáiliúla in Éirinn agus an tríú ceann is mó san Eoraip.  “Ó bhíodh mise ag imirt sna 70dí agus sna 80dí tá go leor athraithe san áit seo agus tá mé ag súil go mór le turas a dhéanamh timpeall ar an áit agus breathnú ar an bpáirc trí shúile difriúla anois,” a dúirt an tAire.

Agus é ag tnúth leis na himeachtaí ar fad, dúirt an tAire Deenihan “Trí bheith oscailte déanach Dé hAoine is bealach iontach é le lucht féachana nua a mhealladh isteach chun blaiseadh a fháil de na gníomhaíochtaí cultúrtha ar fad atá ar fud Bhaile Átha Cliath agus fillfidh an dream sin gan dabht i gcaitheamh na bliana.  Mholfainn do gach aon duine cúpla ionad atá i ngar dá chéile a roghnú ionas go mbeidh siad in ann an leas is mó a bhaint as a gcuid ama ar an Oíche Chultúir.”

 

 

Ceisteanna ó na Meáin
An Oifig Phreasa agus Eolais
Teil: 087-2908193 / (01) 631 3807 / 3838 (díreach)
Ríomhphost: pressoffice@ahg.gov.ie

 

 

 

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service