23/12/14

23/12/2014 An Chartlann Náisiúnta ag ullmhú le Stát-Pháipéir 1984 a scaoileadh - an tAire Mhic Unfraidh

I measc na bpáipéar tá comhaid ar chruinnithe cáiliúla idir Mac Gearailt agus Thatcher

Dúirt an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Mhic Unfraidh TD, inniu (Dé Máirt) go bhfuil Cartlann Náisiúnta na hÉireann (NAI) ag cur críoch leis na hullmhúcháin chun Stát-pháipéir agus taifid 1984 a scaoileadh, lena n-áirítear comhaid a bhaineann le cruinnithe cáiliúla mhí na Samhna 1984 idir Taoiseach na linne sin, Gearóid Mac Gearailt, agus Príomh-Aire na Breataine ag an am, Margaret Thatcher.

Dúirt an tAire Heather Mhic Unfraidh:

"Is acmhainn thar a bheith luachmhar í ár gcartlann.  Is fianaise í ar imeachtaí an ama a chuaigh thart agus go minic tugann sí léargas dúinn ar ócáidí a raibh tionchar acu ar stair na tíre seo. Mar gheall ar an obair a bhíonn ar siúl ag an gCartlann Náisiúnta gach bliain, chun rochtain an phobail ar ár dtaifid 30 bliain d'aois a chinntiú, cuirtear leis an méid atá ar eolas againn faoi stair agus shochaí na hÉireann agus léirítear imeachtaí na staire ar bhealach nua.

"Mar a bhí roimhe seo, tá fócas nach beag i bpáipéir na bliana 1984 ar chomhaid a bhaineann le Tuaisceart Éireann, agus cuirfear pictiúr an-suimiúil ar fáil dúinn de chruinnithe cáiliúla mhí na Samhna 1984 idir an Taoiseach Gearóid Mac Gearailt agus Príomh-Aire na Breataine, Margaret Thatcher, ina ndearnadh an bhunobair i dtreo Chomhaontú Aoine an Chéasta.

"Is bunchloch de phróiseas daonlathach na hÉireann é scaoileadh bliantúil na dtaifead agus tacaíonn sé le cuntasacht agus trédhearcacht ar fud na hearnála poiblí. Táim ag súil go mór leis an méid atá le scaoileadh i mbliana agus le hócáidí 1984 a thabhairt chun cuimhne."

Dúirt John McDonough, Stiúrthóir na Cartlainne Náisiúnta:

"Breathnaítear i bhformhór na n-eagraíochtaí ar dheireadh na bliana mar am lena scíth a ligean agus machnamh a dhéanamh ar an 12 mhí atá thart, ach anseo sa Chartlann Náisiúnta, is é deireadh na bliana ceann de na tréimhsí is gnóthaí, agus muid ag caitheamh súil siar ar an am a chuaigh thart agus ag ullmhú do scaoileadh bliantúil pháipéar agus taifead Stáit.

"I mí na Nollag gach bliain, téann foireann na Cartlainne Náisiúnta i mbun cláir oibre chun taifid a ullmhú lena scaoileadh don phobal go luath i mí Eanáir.  Is deis é scaoileadh na dtaifead d'iriseoirí, staraithe agus an pobal i gcoitinne foghlaim faoi imeachtaí a tharla 30 bliain ó shin, nó machnamh a dhéanamh orthu arís, agus chun dul i ngleic leis na príomhfhoinsí ó na ranna agus gníomhaireachtaí éagsúla ina léirítear cinnteoireacht agus cinnteoirí na linne sin."

CRÍOCH

 

Nótaí do na hEagarthóirí

Tá tuilleadh eolais faoi ról agus obair na Cartlainne Náisiúnta ar fáil ag: www.nationalarchives.ie

Beidh liosta iomlán na gcomhad atá le scaoileadh don phobal ar fáil i gcóip chrua i Seomra Léitheoireachta na Cartlainne Náisiúnta ar an 2 Eanáir 2015 agus ar shuíomh gréasáin na Cartlainne Náisiúnta san Athbhliain.

I measc na dtaifead atá le scaoileadh beidh: 

Oifig an Ard-Aighne:

Comhaid Ábhair agus Comhaid na nDréachtóirí Parlaiminte

 

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta:

Roinn na Gaeltachta: Polasaí Gaeilge

Roinn na Gaeltachta: Rannán na nOileán

An Brainse Logainmneacha: comhaid riaracháin

 

An Roinn Gnóthaí Eachtracha:

Comhaid na Príomhchlárlainne

Comhaid Oifig an Ard-Rúnaí

Comhaid na hAmbasáide agus Comhaid Bhuan-Mhisin

 

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais:

An Rannán um Dhlí Éagsúlachta agus Chomhionannais

An Rannán Athchóirithe Dlí Choiriúil

 

Oifig Rúnaí an Uachtaráin:

Comhaid na Príomhchlárlainne

 

An Roinn Coimirce Sóisialaí:

Comhaid chláraithe, sraitheanna éagsúla

 

An Roinn Iompair:

An Rannán Eitlíochta, comhaid chláraithe

An Rannán Eitlíochta, comhaid chláraithe

 

Roinn an Taoisigh:

Comhaid na Príomhchlárlainne

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service