24/10/12

24/10/2012 - €1,500 ceadaithe do Chomhairle Chontae Dhún na nGall

Is cúis áthais don Aire Stáit ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Donnchadh Mac Fhionnlaoich a fhógairt inniu (24 Deireadh Fómhair 2012) go bhfuil deontas de €1,500 ceadaithe aige do Chomhairle Chontae Dhún na nGall chun cur ar a gcumas Comhairleoir Eitlíochta a cheapadh chun comhairle a chur orthu maidir leis an suíomh is feiliúnaí do héileapad a thógáil ar oileán Thóraigh.

Ag fógairt an deontais dúirt an tAire Mac Fhionnlaoich go raibh sé an-sásta go raibh ar a chumas a leithéid de dheontas a chur ar fáil don oileán mar go dtabhfaidh sé deis don Chomhairle Chontae leanúint lena n-ullmhúchán chun an píosa infrastruchtúr thábhachtach seo a chur ar fáil ar an oileán.

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service