26/10/12

26/10/2012 €13,957 ceadaithe ag Aire Stáit na Gaeltachta, Donnachadh Mac Fhionnlaoich, do Scoil Sailearna Indreabhán chun páirc spraoi a fhorbairt.

D’fhógair an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., inniu go  bhfuil deontas €13,957 ceadaithe aige do Scoil Sailearna Indreabhán chun páirc spraoi a fhorbairt ar thailte na scoile do phobal na scoile agus an cheantair araon.

Ag fógairt an deontais seo, dúirt an tAire Stáit Mac Fhionnlaoich go raibh an-áthas air an deontas a chur ar fáil.
“Is aitheantas é an deontas seo don obair fhónta atá ar bun ar bhonn leanúnach sa scoil chun an Ghaeilge a threisiú mar theanga sa cheantar,” a dúirt an tAire Stáit.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service