28/06/11

24/06/2011 Cuairt á tabhairt ar Inis Meáin ag an Aire Stáit don Ghaeltacht, Dinny McGinley TD

Rachaidh an tAire Stáit don Ghaeltacht, Donncha Mac Fhionnlaoich TD, go hInis Meáin ar bhád farantóireachta Dé Domhnaigh (26 Meitheamh 2011) ar cuireadh ón Druid Theatre Company.

Agus é ar an oileán, casfaidh an tAire leis an Uachtarán Mhic Ghiolla Íosa, an Seanadóir Mac Ghiolla Íosa agus an drámadóir Martin McDonagh. Cuirfear The Cripple of Inishmaan, le Martin McDonagh, ar an stáitse ar an oileán den chéad uair. Beidh baill den phobal áitiúil agus aíonna eile i láthair chomh maith.

Tabharfaidh an tAire Mac Fhionnlaoich cuairt ar Dhún Chonchúir - dún iomráiteach atá sainithe mar Shéadchomhartha Náisiúnta. Is é an dún cloiche is mó ar na trí Oileán Árann é agus é suite ar an bpointe is airde den oileán. Bhí an t-oileán ar cheann de na háiteanna ab ansa leis an drámadóir Synge, agus le linn na cuairte rachaidh an tAire go Cathaoir Synge, atá ar bharr aille, ag féachaint i dtreo Inis Mór. Is anseo a fuair an scríbhneoir inspioráid agus inar chum sé go leor dá chuid saothar. Bhíodh cónaí air ar Inis Meáin chomh maith, agus ba ansin a d'fhoghlaim sé a chuid Gaeilge.

Tabharfaidh an tAire cuairt freisin ar shéipéal an oileáin chun féachaint ar shaothar Harry Clarke - an t-ealaíontóir gloine daite is iomráití in Éirinn.

Agus é ag labhairt faoin gcuairt bheartaithe seo, dúirt an tAire, "Tá lúcháir orm go bhfuil ar mo chumas cuairt a thabhairt ar Inis Meáin. Mar Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, tá deis agam anois taithí a fháil ar na trí réimse is mó freagrachta atá ag an Roinn, rud a léiríonn na sineirgí atá eatarthu."

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service