28/03/12

28/03/12: SEOLANN NA hAIRÍ LEABHAR AR NA PLANDAÍ IS LÚ IN ÉIRINN

Is iad na plandaí is lú - ach is tábhachtaí - in Éirinn ábhar foilseachán nua a seoladh i mBaile Átha Cliath inniu.

Sheol na hAirí Jimmy Deenihan T.D., Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Alex Attwood MLA, Aire Comhshaoil, an leabhar “Rare and Threatened Bryophytes of Ireland".

Is plandaí iad brífití nach dtagann bláth orthu agus a fhásann in áiteanna taise. Is cuid thábhachtach de go leor de ghnáthóga na hÉireann, cosúil le bratphortaigh, atá aitheanta go hidirnáisiúnta iad na speicis bheaga seo a chuimsíonn cineálacha caonaigh agus aelusanna. Tá os cionn 800 speiceas sa tír seo agus tá Éirinn ar cheann de na limistéir is tábhachtaí san Eoraip do bhrífití.  Tá baint go leor ag na speicis seo leis an gcuma ghlas atá ar an oileán seo.

Díríonn an leabhar ar thearcspeicis brífití atá i mbaol agus tugtar eolas ann ar bhagairtí agus ar thosaíochtaí caomhantais.  Is é an leagan uile-Éireann is déanaí é de Leabhar Dearg na Sonraí atá le comhfhoilsiú agus ar foilsíodh an chéad cheann dá leithéid i 1988.

Ag labhairt dó ag an seoladh i suíomh oiriúnach Gharraithe Náisiúnta na Lus i nGlas Naíon, dúirt an tAire Deenihan “Cuireann sé an-áthas orm go bhfuil an chéad Liosta Dearg de bhrífití d'Éirinn ar fad san fhoilseachán seo. Is céim thábhachtach í seo i gcomhlíonadh ceann de na bunghealltanais faoi 'Gníomhaíochtaí le hAghaidh Bithéagsúlachta' - Plean Bithéagsúlachta na hÉireann agus cuireann sé le haidhmeanna náisiúnta caomhantais."

Dúirt an tAire Attwood, “Is ionann an leabhar seo agus barrchríoch ar os cionn 15 bliana de thaighde fairsing allamuigh inar thángthas ar roinnt mhaith tearcspeicis, 22 acu nár chualathas trácht orthu roimhe seo in Éirinn.   Léiríonn foilsiú an leabhair ag Iarsmalanna Náisiúnta Thuaisceart Éireann na buntáistí a bhaineann le comhoibriú trasteorann agus cuireann sé an bhéim ar chuid thábhachtach de bhithéagsúlacht na hÉireann as a bhfuil freagracht speisialta againn ach a raibh a bheag déanta de."

Mar chlabhsúr, dúirt an tAire Deenihan, “Níl aon amhras ach gur leabhar suntasach é seo ó thaobh bhrí-eolaíocht na hÉireann de agus tá Iarsmalanna Náisiúnta Thuaisceart Éireann le moladh as sárfhoilseachán eile, a luífidh go maith lena bhfoilseacháin eile "Dragonflies, Butterflies and Moths" agus "Natural History of Ulster" a foilsíodh le déanaí”.

 

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service