29/05/14

Loitiméireacht a rinneadh do shéadchomhartha náisiúnta Lia Fáil á cáineadh ag an Aire Deenihan

Tá sé tuairiscithe ag Oifig na nOibreacha Poiblí don Gharda Síochána go ndearnadh tuilleadh loitiméireachta do Ghallán Lia Fáil ag Teamhair, Contae na Mí.   Tuigtear go bhfuil imscrúdú fóiréinseach á eagrú ag na Gardaí ar an láthair.

Is séadchomhartha fíor-thábhachtach í Cloch Lia Fáil agus tá sí luaite go forleathan i dtéacsanna ársa. Tá ceangal ag an gcloch eibhir le gnáis oirnithe Ríthe Theamhair agus bogadh í go dtí an áit ina bhfuil sí anois go luach sa naoú haois déag.

Nuair a bhain Treoraithe an OOP an suíomh amach ar maidin, chonaic siad go ndearnadh loitiméireacht air le péint am inteach ó bhí tráthnóna inné ann.   Rinneadh damáiste don séadchomhartha roimhe seo sa bhliain 2012, nuair a buaileadh é le casar nó le huirlis mhaol éigin eile.  Tá Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta, rannán den Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, ar an láthair le baill foirne den OOP agus beidh siad ag tabhairt cibé cuidiú is féidir leo, trí ionchur agus saineolas seandálaíochta, lena chinntiú go dtabharfar aghaidh chuí ar an dochar ar bhealach sciobtha agus éifeachtach.

Dúirt Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta:

“Cáinim amach is amach an damáiste atá déanta do cheann dár séadchomharthaí ársa is íocónaí. Tá an loitiméireacht gan chiall seo ar gceann dár bpríomh-shuíomhanna seandálaíochta go hiomlán náireach.

Tá na séadchomharthaí náisiúnta ag Teamhair, ar a n-áirítear an gallán seo, mar chuid dár n-oidhreacht agus dár stair náisiúnta.  Ní hamháin go bhfuil meas orthu anseo in Éirinn, tá cáil orthu ar fud an náisiúin agus ar fud an domhain freisin. Iarrfainn ar aon duine a bhfuil eolas acu faoin duine a bhí freagrach é sin a chur in iúl do na Gardaí.”

Críoch/

ÍOMHÁNNA

Tá íomhánna de Shéadchomhartha Náisiúnta Lia Fáil, roimh an damáiste agus ina dhiaidh, ar fáil ag:

https://www.dropbox.com/sh/nx8ooj48gucqb23/AAB5zAkIex8yDhL2BwVvwcMsa

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service