29/05/14

An tAire Deenihan chun Anaclann Dúlra Choill agus Loch Bhaile an Ghróntaigh a athoscailt

Déardaoin, an 29 Bealtaine 2014: Déanfaidh an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Jimmy Deenihan T.D., Anaclann Dúlra Choill agus Loch Bhaile an Ghróntaigh ag Baile Cholla, Co. Laois a athoscailt ag 1pm.

Bunaíodh anaclann dúlra ag Coill agus Loch Bhaile an Ghróntaigh sa bhliain 1982. Roimhe sin bhí siad mar chuid d’eastáit Bhaile an Chaisleáin agus tá siad suite cóngarach do Mhainéar Bhaile an Ghróntaigh, a bhí faoi úinéireacht an Tiarna Castletown go dtí na 1930í. Sa bhliain 1962 fuair Coimisiún Talún na hÉireann seilbh ar Choill Bhaile an Ghróntaigh agus d’aistrigh siad é go dtí an tSeirbhís Foraiseachta chun críocha tráchtála foraoiseachta.  Meastar gur seod í an láthair i measc shuíomhanna fóntais, turasóireachta agus caomhantais dúlra Chontae Laois. Deirtear gur ar an gcnoc os cionn an locha a ba ghnách ard-ríthe Osraí a oirniú.  Téann crannóg i lár an locha siar go dtí an Chré-Umhaois. Ba léir gan mhoill a luach ó thaobh caomhantais dúlra de agus in 1982 rinne an tAire Iascaigh agus Foraoiseachta ag an am ordú lenar bunaíodh Anaclann Dúlra ag Coill agus Loch Bhaile an Ghróntaigh.

Le déanaí níor úsáideadh an láthair mórán agus bhí an choill dúnta ar feadh roinnt blianta.  Ó bhí 2007 ann, tá an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, cumainn slatiascairí agus úinéirí talún áitiúla ag obair as lámha a chéile ar bhainistiú suímh agus ar athchóiriú coillte dúchasacha.  Tá rochtain phoiblí do chuairteoirí ar fáil arís anois, le cosáin nua agus seastáin iascaireachta atá deartha chun teacht le caighdeáin idirnáisiúnta rochtana.

Ag labhairt dó roimh an athoscailt, dúirt an tAire Deenihan:

“Is iad na heagraíochtaí áitiúla in aon cheantar faoi leith na heagraíochtaí is fearr atá in ann freastal ar riachtanais an cheantair sin. D’éirigh go han-mhaith leis an tionscadal seo agus molaim go mór na heagraíochtaí áitiúla go léir a bhí páirteach ann - Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra mo Roinn féin, Comhlacht Comhpháirtíochta Laoise, Leader Partnership Portal, Turasóireacht Laoise, an cumann slatiascaireachta áitiúil agus úinéirí talún áitiúla.  Tá muid an-bhuíoch as an méid a chuir siad le forbairt na hacmhainne seo den scoth do mhuintir Laoise, agus is samhail comhpháirtíochta í a dtacaím go hiomlán léi.

CRÍOCH

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service