30/06/14

29/06/2014 Tionscadal nua do rialú Róslabhrais i bPáirc Náisiúnta Chill Airne á fhogairt ag an Aire Deenihan

D'fhógair an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an tUasal Jimmy Deenihan TD, tionscadal nua inniu - Tabhair Aire do Choillearnach i bPáirc Náisiúnta Chill Airne - chun cabhrú le Róslabhras a chur faoi smacht sa Pháirc Náisiúnta.

 

Dúirt an tAire Deenihan: “Bhí cruinniú agam le déanaí le mo chuid oifigigh i bPáirc Náisiúnta Chill Airne agus thug mé cuairt ar chuid den iomad suíomhanna sa Pháirc a buaileadh le fíniú Róslabhrais.  Níl aon amhras ná go bhfuil obair den scoth déanta agus á déanamh ag mo Roinnse leis an speicis ionrach seo a chur faoi smacht in go leor áiteanna sa Pháirc. Tá obair m'fhoireann féin, na ngrúpaí deonacha a raibh baint acu leis seo, agus na sainchonraitheoirí seachtracha le moladh.

 

Chuir an tAire fáilte roimh an tsuim san ábhar seo a léiríodh le gairid, ag rá gur aibhsigh sí an dochar a d'fhéadfaidh speicis ionracha a dhéanamh dár mbithéagsúlacht agus gur mheabhraigh sé dúinn go léir go mbíonn an bhithéagsúlacht leochaileach in amanna, agus go bhfuil freagracht orainn go léir as í a chosaint.

 

Lean sé lena chuid cainte ag rá: “Is léir domsa go bhfuil tacaíocht ann i measc an phobail chomh maith le toilteanas cabhrú le mo Roinn agus í ag déanamh iarrachtaí an Róslabhras a chur faoi smacht i bPáirc Náisiúnta Chill Airne.  Tá mé ag tnúth go mór le leas a bhaint as an bhfuinneamh seo ar mhaithe le Páirc Náisiúnta Chill Airne agus chuige sin, tá mé ag fógairt go bhfuil sé ar intinn agam tús a chur leis an dTionscadal Caomhantais Tabhair Aire do Choillearnach i bPáirc Náisiúnta Chill Airne.”         

 

Tá sé mar aidhm leis an tionscadal trialach beartaithe seo cuidiú a fháil ó ghrúpaí deonacha chun cosc a chur ar athfhíniú gnáthóga tábhachtacha coillearnaí le Róslabhras, chun cabhrú le rialú leanúnach Róslabhrais agus le clár bainistíochta Pháirc Náisiúnta Chill Airne, agus chun an fhadhb a bhaineann le Róslabhras i ngnáthóga dúchasacha a chur ar shúile an phobail.

 

Tá sé beartaithe go mbeidh an scéim ar fáil ag grúpaí caomhantais, clubanna siúil, grúpaí ollscoile agus aon ghrúpaí eagraithe eile a mbeidh suim acu inti.  Dhéanfaí limistéar coillearnaí a dháileadh ar gach grúpa deonach lena choinneáil glan ó róslabhras ar feadh roinnt blianta trí shíolphlandaí a tharraingt amach.

 

Tá róslabhras aibí glanta ar shiúl as príomhchoillearnach an tionscadail cheana agus rinneadh obair chothabhála le roinnt blianta anuas chun síolphlandaí agus buinneáin a bhaint.  Is iad na suíomhanna seo, a mbeidh mionchothabháil leanúnach de dhíth orthu ar feadh tamaill fhada amach anseo, a bheidh mar phríomhspriocanna an tionscadail.

 

Tá sé beartaithe go ndéanfar an tionscadal a fheidhmiú trí chairt d'oibrithe deonacha a thabharfaidh achoimriú ar na prionsabail atá mar bhunús aige agus ar ionchais agus gealltanais na Roinne agus na ngrúpaí deonacha a bhfuil baint acu leis.   Díreoidh an tionscadal trialach tosaigh ar Pháirc Náisiúnta Chill Airne ach d'fhéadfaí go n-úsáidfear in áiteanna eile é amach anseo.

 

Lean an tAire lena chuid cainte: “Sna míonna amach anseo beidh mé ag obair le mo chuid oifigigh le sonraí an Tionscadail a fhorbairt.  Is é atá beartaithe ná léiriú spéise a fháil maidir leis an Tionscadal le linn an fhómhair sa dóigh is go mbeidh muid in ann an tionscadal nua seo a chur san áireamh ar ár gClár um Rialú Róslabhrais do Pháirc Náisiúnta Chill Airne 2015.

 

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service