30/10/12

30/10/2012 Cóipeanna de ‘Atlas of the Great Irish Famine, 1845-52’ curtha ar fáil ag an Aire Deenihan do Leabharlanna Contae agus Cathrach ar fud na tíre

Tá ríméad ar Jimmy Deenihan, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, a fhógairt inniu (30 Deireadh Fómhair, 2012) go bhfuil sé le cóip de ‘Atlas of the Great Irish Famine, 1845-52’ arna chur in eagar ag John Crowley, William J Smyth agus Mick Murphy agus a d’fhoilsigh Cork University Press le déanaí, a sholáthar do gach leabharlann contae agus cathrach ar fud na tíre.

Dúirt an tAire Deenihan:

'Mar aitheantas ar an ról tábhachtach atá ag leabharlanna mar ionaid phobail cultúir agus foghlama, tá ríméad orm cóip den fhoilseachán álainn agus tábhachtach seo a sholáthar do gach leabharlann contae agus cathrach in Éirinn.  Tá súil agam gur áis úsáideach agus eolasach a bheidh ann agus gur cúnamh a bheidh ann le hoideachas agus le heolas a thabhairt do phobail ar fud na tíre faoi stair an Ghorta Mhóir in Éirinn’.

Bíodh is gur theip ar na prátaí sna 1840í tháinig athrú mór ar Éirinn.   Níl aon ní eile i stair na hÉireann is féidir a chur i gcosúlacht leis an nGorta Mór, leis an méid a tharla ag an am, ná ar tharla ina dhiaidh – imirce, meath ar an gcultúr agus ar an nGaeilge.   Bhásaigh na mílte agus cuireadh dlús le maidhm imirce a sheas go ceann blianta fada ina dhiaidh agus a chruthaigh deighilt shóisialta agus pholaitíochta idir Éirinn agus an Bhreatain.  Glactar leis anois gur bhásaigh milliún duine idir 1845-1852 agus go ndeachaigh milliún agus ceathrú eile ar imirce.   4 mhilliún cainteoir dúchais Gaeilge a mheastar a bhí ann in 1835 ach faoin 1851 2 mhilliún duine a labhair an teanga ar an gcéad teanga.”

Mar aitheantas ar an tréimhse thubaisteach seo sa stair, bhunaigh an Rialtas Coiste Náisiúnta Cuimhneacháin ar an nGorta Mór chun socruithe oiriúnacha a dhéanamh do chomóradh bliantúil ar an nGorta Mór agus lena chinntiú go gcuimhneofar mar is ceart orthusan ar fad a d’fhulaing, a cailleadh agus a chuaigh ar imirce.

Tá Comóradh Náisiúnta ar an nGorta Mór ar siúl in Éirinn gach bliain ó 2008 chomh maith le comóradh thar lear freisin.  Níos déanaí i mbliana a fhógrófar dáta agus áit Chomóradh Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2013, a bheidh ar siúl i gCúige Mumhan.   D’fhógair an tAire Deenihan i mí Lúnasa seo caite gur i Sydney na hAstráile Dé Domhnaigh an 25ú Lúnasa 2013 a bheadh an Comóradh Idirnáisiúnta ar an nGorta Mór i 2013.

De réir mar a fhógrófar breis mionsonraí foilseofar iad ar leathanach Chomóradh Náisiúnta ar an nGorta Mór ar láithreán gréasáin na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, agus Gaeltachta ag
https://www.chg.gov.ie/en/NationalFamineCommemoration2013/.
Críoch.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service